Kongen anbefaler

Ingvard Wilhelmsen er på nytt kommet ut med en glimrende bok
Kongen anbefaler
-holdninger for folket.
Forfatter Ingvard Wilhelmsen
Hertervig Forlag 2006

Hvordan kan vi best mulig takle all verdens stress, press, utfordringer, omstillinger, sykdom, arbeidspress og ansvar ?
I denne boken blir disse spørsmålene belyst ut fra prinsippene i kognitiv terapi, og kong Harald Vs holdninger blir løftet frem som eksempler for folket. Forfatteren hevder at man kan ha ulike meninger om monarkiet, men så lenge vi har en konge bør vi i hvert fall høre etter hva han sier !
Boken henvender seg til alle nordmenn, men med spesiell adresse til dem som sliter med angst, sykdom, sterkt arbeidspress eller stort ansvar. For disse kan Kongens holdninger ha spesiell relevans og gi forslag til smarte holdninger, som kan medføre at man takler livets utfordringer på en god måte. Forfatteren hevder for eksempel at dersom landets hypokondere ville kopiere Kongens holdning til liv, død, symptomer og usikkerhet, den såkalte Konge – holdningen, som går ut på at ” Jeg er frisk inntil det motsatte er bevist”, ville de ikke lenger være hypokondere !

Mens boken Sjef i eget liv av samme forfatter er en generell innføring i kognitiv terapi og bygd opp omkring de vanlige psykiske lidelsene, er Kongen anbefaler- holdninger for folket en praktisk anvendelse av de samme prinsippene. Her settes tenkningen inn i hverdagssituasjoner som ikke nødvendigvis representerer psykisk lidelse, men utfordringer som vi alle kan regne med å møte en eller annen gang.

 

Artikkelategori: