Mindre medisiner gir flere selvmord

Norsk ungdom er mer opptatt av å stå på egne bein og bruker mindre antidepressiva. Det mener en anerkjent forsker er en mulig forklaring på hvorfor norske barn og unge ligger høyt på selvmordsstatistikken.
Tekst: SVEIN INGE MELAND 95 19 86 88

FNs barnekomité er bekymret over antall selvmord blant norske tenåringer. Overlege Berit Grøholt ved Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo er en av Norges fremste forskere på selvmord. Hun påpeker at selvmordstallene har gått ned siden toppnivået i 1990. Det gjelder også for de unge. Men nedgangen har vært mindre i denne gruppen. I alderen 15 - 19 år var det i 2003 tre ganger så mange gutter som jenter som tok sitt liv. Mens tallene går noe ned for guttene, har de holdt seg stabile for jentene.

- Vi kan ikke slå fast hvorfor selvmordstallene ikke går ned like mye blant unge. I fagmiljøet drøftes flere forklaringer. For det første er det all grunn til å tro at bruken av de nye antidepressive medisinene har ført til færre selvmord. Men norsk ungdom er tilbakeholdne med å bruke slike medisiner. Det virker som de er mer opptatt av å stå på egne bein enn jevnaldrende i andre land, sier Berit Grøholt.

For lite hjelp
Forskeren mener at økt oppmerksomhet rundt psykiske problemer, for eksempel med kjente personer som står frem og forteller om psykiske problemer og selvmordtanker, har ført til mindre stigmatisering. Men overlegen frykter at denne effekten ikke har nådd ungdommen. En annen forklaring på den generelle nedgangen er bedre kontroll med våpen i hjemmene.

- Er norsk helsevesen mer restriktiv med å gi antidepressiva til unge?

- Det er ikke grunn til tro det. Forskjellen i bruk skyldes nok ungdommens eget valg.

Psykiske problemer
Grøholt sier at de fleste unge som tar livet av seg har psykiske lidelser. Hun understreker at det ikke betyr at de med psykiske lidelser tar livet av seg. Årsakene er sammensatt. Det kan være vanskelige hendelser, opphopning av problemer kombinert med impulsivitet, aggresjon eller perfeksjonisme.

Grøholt sier at det blitt langt mer vanlig blant barn og unge og si at de ikke har lyst til å leve. Det kan ha sammenheng med at det er blitt mer åpenhet rundt selvmord.

- Oftest handler det om å vekke ekstra oppmerksomhet, slik vi alle har behov for fra tid til annen. Når barnet sier noe sånt og ser at mor blir grå i ansiktet, gir det en sterk effekt. Men slike utsagn er også et faresignal.

Adresseavisen 22.06.05
 

Artikkelategori: