Psykiatrien har nok ressurser

Psykiater Trond Aarre uttaler i BT lørdag 13/4 - 2013 at ressurser sløses vekk på lettere psykiske lidelser.
Mon tro om Aarre har kjent angst på kroppen...og mon tro hvor lenge Aarre hadde klart å
stå i en angstlidelse eller en kanskje årelang depresjon uten å selv måtte be om å få hjelp
av dem som heller burde hjulpet dem som hadde det skikkelig vondt.
Interessant problemstilling - er raus... gir ham tre dager...så hadde han nok beklaget arrogansen.

Klippet bra BT :

Psykisk helsevern har nok ressurser, men for mye går til å hjelpe folk med lettere diagnoser, mener psykiater Trond Aarre.

Kvinnen som nå er siktet for mordbrann, har i lengre tid fått hjelp fra et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Hun mener selv at de ikke kan gi henne tilstrekkelig hjelp, og ønsker å bli lagt inn på Sandviken sykehus.

Ifølge psykiater Trond F. Aarre, som frem til årsskiftet var fagsjef ved psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, har psykiatrien i Norge nok ressurser. Men han mener vi bruker ressursene feil.

- Dessverre er det ting som tyder på at forholdsvis lavt prioriterte pasienter bruker forholdsvis mye av ressursene, sier han.

- Hvem er det?

- Mange poliklinikker gir forholdsvis omfattende tilbud til personer med lettere angstdiagnoser og depresjoner. Jeg mener det er viktigere at flere personer med alvorlige lidelser og rusproblemer får mer, enn å heve totalnivået på psykisk hjelp, sier han.
- Mangler etterbehandling

Behandlingstilbudet innen spesialisthelsetjenesten er blitt bygd opp de siste årene. Ifølge Aarre er målsettingen fremover at færre skal behandles på sykehusene og flere på distriktspsykiatriske senter.

Landets største bruker- og interesseorganisasjon for psykisk sykdom, Mental Helse, er uenig i at det er nok ressurser. Men det er ikke i spesialisthelsetjenesten, som sykehusene og DPS, at det mangler penger.

- Vi ser en tendens til at mange av de som virkelig sliter, mangler den oppfølgingen de trenger. Hvem tar imot deg etter du er ferdigbehandlet? Spesielt i ruspsykiatrien er problemet dette ettervernet, sier regionsekretær Guri Tysse i Mental Helse i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Ledige private plasser

For mens spesialisthelsetjenesten er statlig, ligger det psykiske ettervernet i hovedsak hos kommunene.

- Det er gjerne der det skorter, med nok boliger til de som trenger det, nok oppfølging og plasser der de kan komme i aktivitet. Det er kanskje det som er nøkkelen, for ledighet er roten til alt ondt, også her, sier hun.

Mental Helse er kritisk til at det offentlige ikke nyttiggjør seg mer av de mange private tilbudene til slike aktiviteter som finnes. Flere av disse sliter og har ledige plasser.

Kilde : www.bt.no

 

Artikkelategori: