- Psykologi bedre for søvnproblemer

En bergensstudie viser at psykologisk behandling har mye bedre effekt på søvnproblemer enn sovemedisiner.

Klippet fra BA 26.9.06 Avisens journalist: Katherine Ferguson
Søvnproblemer er blant de vanligste helseplagene i befolkningen, og har flere negative konsekvenser.
Sovemedisiner er den vanligste behandlingen som tilbys, og til tross for at bruk utover fire uker frarådes, bruker mange piller i måneder og år.
Forskere ved Universitetet i Bergen har sammenlignet hvilken effekt psykologisk behandling har sammenlignet med sovemedisiner.

VERRE MED PILLER
46 pasienter over 55 år deltok i undersøkelsen, og fikk enten behandling med sovemedisinen Imovan, kognitiv atferdsterapi eller placebomedisin.
Etter seks uker ble effekten av behandlingene målt.

– Vi ble overrasket over at sovemedisiner virket så dårlig. Etter seks uker hadde de som tok sovemedisin en nedgang i dyp søvn på 15-20 minutter, forteller psykolog og stipendiat ved Institutt for klinisk psykologi, Børge Sivertsen.

For dem som fikk terapi, var resultatet omvendt.
– Denne gruppen hadde mindre våkentid, og 15-20 minutter mer med dyp søvn.
Etter seks måneder var resultatene omtrent like.

BØR FÅ KONSEKVENSER
Sivertsen og medforsker Siri Omvik mener funnene bør få konsekvenser for behandlingen.
– Resultatene våre står i kontrast til den økende bruken av sovemedisiner i Norge og andre vestlige land. Sovemedisiner bør bare brukes ved akutte søvnproblemer, som etter dødsfall eller skilsmisse

Den psykologiske behandlingen er ikke komplisert.
– Det er snakk om ganske enkle teknikker, som avslapningsøvelser og det å øve på å sette av en egen bekymringshalvtime på dagtid for å unngå at negative tanker dukker opp når man skal sove. Kombinert med gode søvnrutiner, har det veldig god effekt for de fleste, forklarer Sivertsen.

Artikkelategori: