Psykt tabu

10de oktober var det Verdensdagen for psykisk helse. I 2005 skulle det fokuseres på barn og ungdom, og det het "med rett til å bli sett". Ser man oppover på siden her har det ikke hjulpet mye

Men det er en lang vei å gå.
Psykiske lidelser er fortsatt tabu. Midt oppi det hele står skolen. Jeg mener ikke at skolen skal se absolutt alle, men skolen er nødt til å sette fokus på psykisk helse og fjerne tabuene rundt psykiske lidelser. Jeg synes ikke de gjør den jobben godt nok.
Ærlig talt, i løpet av over 9 års skolegang i den norske grunnskolen har jeg aldri hørt et ord om psykisk helse. Vi lærer om kroppen. om anatomi, om pubertet og fysiske sykdommer. Ikke de psykiske.
I 9.klasse hadde vi f.eks boken "Under samme himmel 9" i KRL hvor et helt kapittel var viet psykiske lidelser. Det fikk vi aldri lære om, enda vi etterlyste det flere ganger i løpet av skoleåret.
Er det virkelig slik at også voksne lærere ser på psykiatri som tabu? I så fall er veien lengre å gå enn jeg trodde.

Elev, 10 klasse
 

Artikkelategori: