Stevia vs Aspartam

Stevia og Aspartam er begge såre ord knyttet til stor smerte. Hovedfokuset i denne artikkelen er å engasjere deg.

Aspartam

Aspartame, Aspertame, Aspartam og en mengde andre dekknavn, er et syntetisk søtningsmiddel som brukes som alternativ til sukker og andre søtningsmidler. Aspartam (APM) innehar også E-numrene E 950, E 951, E 952 og E 953.

Aspartam har den denne komplekse molekulærformelen; C14H18N2O5.

Aspartam ble først oppfunnet og produsert av Searle Pharmaseuticals, som også var et Monsanto-eid selskap under ledelse av Donald Rumsfeld.

Aspartam er sagt å være 200 ganger søtere enn sukker, men stoffene i Aspartam er bevist livsfarlige i flere studier, blant de beste er den italienske Ramazzini-studien(Les mer). Det er utallige artikler rundt Aspartam basert på menneskers egne erfaringer, noe som også tyder på at det er hold i denne studien.

Aspartam er et excito-toxin (nervegift) og brukes i over 5.000 matvarer i dag, og flere farmasøytiske preparater for diabetikere. Hva et excito-toxin er, forklares best av denne dokumentarfilmen kalt Sweet Remedy laget i samarbeid med en av de fremste ekspertene på området, Dr. Blaylock. For å se en superkort infovideo rundt Aspartam, se her.

Andre farlige tilsetningsstoffer:
MSG er også et excito-toxin. Dette stoffet har betegnelsene E620 – 650. Du vil bli forbauset over hvor mange matvarer du spiser dette stoffet er i. Se fotnoter for mer informasjon rundt MSG og Aspartam.

Splenda, eller sukralose: Stoffet tar mange år å bryte ned i naturen og utgjør en alvorlig trussel mot livet i havet. Splenda fanges ikke opp av renseanleggene før vann/avfall pumpes i havet, dermed søter sukralose havområdene og ødelegger plante- og dyreliv i havene. Spørsmålet er da også hvor sunt er det for mennesket? Dette er det foreløpig for lite studier på til å si med 100 % sikkerhet.
Hva er Stevia?

Stevia er en naturlig søt urt som inneholder et stoff kalt steviosid og er inntil 300 ganger søtere enn sukker. Urten er helt ufarlig i moderate mengder og påvirker verken blodsukker eller kolesterolnivå. Dermed er Stevia eller Steviosid ypperlig for diabetikere og kan brukes som tilsetning i det meste av matvarer.

Stevia er elsket av folket, men hatet av sukkerindustrien, farmasøytisk- og kjemisk industri. Stevia i sin rene naturlige form kan ikke patenteres og er dermed ikke interessant for de store multinasjonale konglomeratene hvor penger ikke lenger er hovedfokuset, men kontroll, makt og innflytelse ser ut til å være hovedmålene i selskapene.
Hvor er beviset?

Dette bevises ved det enkle faktum at om dette ikke var tilfelle, så ville Stevia tatt over søtningsmiddelmarkedet som nå er kontrollert av sukker, MSG og Aspartam. Stevia motarbeides febrilsk både av statlige organisasjoner som Mattilsynet, legemiddelverket og andre. Disse burde arbeide for folkets sak, men sannheten er at sukker bringer enorme inntekter til staten gjennom sukkeravgifter etc. Man kan stille spørsmålet, er det ikke ønskelig å ha sunne friske og høyt bevisste mennesker i samfunnet?

Dermed forbys ikke Aspartam, sukker, sukralose (Splenda), MSG (monosodium-glutamat) og andre farlige stoffer i vår mat; den skattlegges heller, fordi den utgjør en viss trussel mot den menneskelige helse ved konsumpsjon av større mengder (i henhold til øvre tillatte grenser igjennom Codex og EU direktiver), dermed kapitulerer Staten overfor elendigheten, mens folket betaler for det hele.
Stevia, den sunne urten, er forbudt i Norge

Stevia er forbudt i Norge. Når vi spør mattilsynet hvorfor, er svaret at ingen har søkt om godkjenning av spesifikke produkter med Steviosid i. Dette er en løgn; flere har søkt, men de får umiddelbart avslag. Hvorfor?

Avslagene begrunnes med at EU-direktivene forbyr Stevia. Norge er ikke medlem av EU, men er EØS medlem. Altså handler dette om maktfordeling og penger. Det er et fåtall mennesker med sterke egeninteresser som hindrer fri tilgang av det som er bra for mennesker.
Over 40 % av søtningsmiddelmarkedet i Japan består av Stevia

Stevia brukes i over 40 % av alle produkter som trenger ekstra søtning i Japan i dag; Aspartam er forbudt i landet. Selv Coca-Cola inneholder Stevia der nede. Det er ikke rapportert noen dødsfall eller helsemessige skader på grunn av bruk av Stevia i dette landet. Er ikke dette beviser gode nok?

Et argument myndighetene og interesseorganisasjoner bruker imot Stevia er at det kan påvirke forplantningsevnen hos mennesker.

Hva er dette utsagnet basert på?
Utsagnet er basert på en studie med rotter sponset av interesseorganisasjoner knyttet til den allerede etablerte søtningsmiddelbransjen som fikk steviosid tilsvarende 35 kg (om rotten var et menneske) hver dag. Rottene fikk ikke kreft eller andre sykdommer, men det var antydning til nedsatt reproduksjon hos rottene. Dette er et horribelt eksempel på forvridning av studier for å bistå egeninteresser og for å skape argumenter for å holde Stevia borte fra markedet. Deretter bruker de loven for å stoppe folk som forsøker å selge stevia i Norge.

Dette får oss til å stille disse spørsmålene:

Hvis 35 kg konsumert stevia hver dag kun vil gi deg visse (ikke signifikante) problemer med reproduksjonsevnen, hva ville da 35 kilo aspartam gjort med kroppen din?

Hva er intensjonen bak det å fortsatt forby Stevia i det norske markedet?

Hva må vi gjøre for å skape nok bevissthet rundt dette slik at Stevia blir lovliggjort?

(Ikke på grunn av at Coca-Cola får patent på et steviaderivat, men at folket har satt foten ned og krevd at dette blir lovliggjort for de som har interesse av å bruke stevia fremfor alternativene.)

Så, for å få frem denne opinionen har vi følgende alternativer:

1. Vi kan danne grupper rundt dette. (Dette er allerede gjort). Se gruppen Stevia til folket som nå har over 8400 medlemmer, klikk på lenken Stevia til folket.)
2. Vi kan skrive artikler om dette i media. (Dette er allerede gjort til en viss grad, spesielt rundt Aspartam og skader knyttet til dette.)
3. Vi kan snakke om det og spre informasjon om dette til andre. (Dette har vi allerede gjort og gjør daglig.)
4. Vi kan sette press på våre myndigheter og KREVE at stevia lovliggjøres, mens Aspartam, sukralose og MSG forbys.
1. Målet må være å fullføre punkt 4, men vi må begynne med lovvliggjøring av Stevia først, og mulig forbud mot Aspartame.
2. Hvordan gjøres dette?

1. i. Vi må vise vår motstand mot Aspartame åpenlyst og tydelig, vi må stå samlet
2. ii. Vi må vise vårt krav om at Stevia nå skal lovvliggjøres så tydelig at det ikke vil finnes tvil om at en stor og representativ del av folket har talt.
3. iii. Vi må fortsette OG intensivere informasjonskampanjene for at Stevia skal lovvliggjøres og advare flere mot Aspartame og andre syntetiske og kjemiske søtningsmiddel.
4. iv. Vi MÅ stå samlet!

 

Artikkelategori: