Virker antidepressiva -og kan vi stole på Dagbladet

Svaret er ja – og svaret er nei!

Av Eva Rognvik
Informasjonssenteret Hieronimus, Bergen.

Siden Dagbladet åpenbart har tatt på seg å være et orakel hva psykiatri og medikamentell behandling angår, er det på tide å rette opp litt i deres villfarelser enda en gang selv om generell stupiditet egentlig burde vært tidd i hjel for ikke å gi den ytterligere næring.
Siden de nye antidepressive medisinene SSRI kom på markedet i begynnelsen av nittitalet har Dagbladet I bortimot ni av ti artikler om disse medisinene rettet fokus på en slik måte at om pasienter som brukte medisinen hadde tatt avisen seriøst ville de fleste vært avmedisinert og selvmord hadde florert i mye større grad enn det dessverre allerede forekommer.
Snakker vi ansvarlig journalistikk her. Neppe
Vi snakker vel snarere salgstall og oppmerksomhet..og avisen skal selge, så da må man ofre noe ved alteret..
Folk med psykiske lidelser er lettere å mene og synes noe om både hva behandling, egenerfaring og medisinering angår enn f.eks høystatuslidelser som har sterke pasientorganisasjoner som kan slå hardt tilbake. Og som sannsynligvis også møter litt mer velvilje når det er snakk om å få slippe til i avisen med kommentarer og kritikk.

En ny artikkel i tidsskriftet PLoS Medicine har fått stor oppmerksomhet i enkelte mer eller mindre seriøse media, les:Dagbladet. Den refererte studien hevder at antidepressiva kun har bedre effekt enn narremedisin (placebo) hos pasienter med alvorlig grad av depresjon. Artikkelen omfatter medisinene Fontex, Seroxat, Efexor Depot og Nefadar (avregistrert i Norge)

http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1...

Selv om Norges mest brukte antidepressive legemiddel Cipralex ikke er med i studien, gjør Dagbladet på sin nettside et stort nummer av nettopp dette, og man får naturligvis lett inntrykk av at Cipralex er et av de antidepressiva som noen forskere har funnet ut ikke hjelper bedre enn placebo for de som har mild og moderat grad av depresjon.
For hva ville vitsen være å nevne et av de andre preparatene, skal vi stjele epler tar vi ikke de markspiste.
At hundretusenvis av pasienter sier seg svært fornøyd og har landet nettopp på dette antatte (om man skal tro Dagbladet) placebo preparatet, virker heller ikke som viktig.
Det er vel bare innbilning..vi snakker psyke mennesker og leger som har stor moro av å lure dem om vi skal tro Dagbladet.

http://www.dagbladet.no/dinside/2008/02/26/528053.html

Hvis Fiat må kalle inn noen biler av en bestemt modell på grunn av en mulig feil med bremsene, sier det jo seg selv at det vil være helt feil å gi inntrykk av at saken gjelder Golf – bare fordi dette er en type bil som selger bedre.

Selv om det selvfølgelig er slik at hver enkelt medisin må undersøkes med tanke på effekt, sikkerhet og bivirkning, så mener altså Dagbladet at medisin er en eneste ”suppe”. Vi har som er blitt behandlet med ulike medisiner vet jo at det ikke er slik – og det vet jo helt sikker mange andre også – men de er tydeligvis ikke journalister i Dagbladet.

Vi er veldig mange som har erfart at antidepressiva virker. Depresjonsbehandling er ofte noe som varer over lengre tid – for mange kanskje flere år. Vi kjenner godt til at pasienter med depresjon som ikke fortsetter med den anbefalte behandlingen med antidepressiva i tilstrekkelig lang tid, har mye høyere risiko for å få tilbakefall i forhold til de pasientene som fortsetter med behandlingen.

Det er galt å hevde at pasienter bør informeres om at de ikke bør behandles med antidepressiva for depresjon. Man bør helt klart få tilbud og informasjon om at det også finnes annen behandling, men det ene trenger ikke utelukke det andre tvert imot. Det er mange veier til Rom, og de bør være godt synlige for ale som trenger å ta turen.

Pasienter med moderat til alvorlig grad av depresjon bør absolutt motta tilgjengelig behandling for å kunne komme tilbake til et mest mulig normalt liv så fort som mulig. En god depresjonsbehandling forebygger også tilbakefall av depresjon.

 

Artikkelategori: