«Barn får angst av usunn mat»

I Bergens Tidendes nettutgave 27. august 2013 står det en artikkel av Kari Pedersen om sammenhengen mellom usunn mat og dårlig psykisk helse hos barn.

Utdrag:

«Hvis mor hadde et høyt inntak av usunn mat gjennom svangerskapet økte risikoen for at barna utviklet atferdsproblemer i tidlige barneår. Småbarn som spiste usunn mat i sine første fem leveår, eller ikke spiste nok næringsrik mat som for eksempel grønnsaker, hadde økt risiko for symptomer på depresjon og angst i tillegg til atferdsproblemer. Studien viser at det ikke bare er usunn mat som knyttes til psykiske plager, men også det å spise lite av sunne matvarer.»

Barn får dårlig psykisk helse av usunn mat

Artikkelategori: