«Når diagnosene blir religion»

Erlend Mo, regi, manus og hovedfotograf for dokumentaren "Jeg hater ADHD – barn i en diagnosetid”, har skrevet en kronikk på NRK Ytring 21. august 2013.

Utdrag:

Kanskje får barn ADHD-diagnosen fordi den løfter et tungt og komplisert ansvar vekk fra de voksne?

Av Erlend E. Mo

Antallet barn som får diagnosen ADHD har på få år eksplodert.

I Danmark er omsetningen av ADHD-medisinen Ritalin økt med 2.400 prosent på kun 15 år. Ritalin er et sentralstimulerende psykofarmaka i slekt med amfetamin. I Oslo omsettes stadig mer Ritalin på gata, ikke som medisin, som narkotika.

[…]

Mange foretrekker den «rene» diagnose, med tilhørende medisin. Det er et svar som kan gi ro og lukker mange ubehagelige spørsmål. Slik sett er diagnosene vår tids religion. Det er ikke mitt eller filmens mål å anklage eller angripe. Mitt mål er å få også andre til å stille spørsmål, og forhindre at vi som samfunn handler ureflektert, kanskje til og med skadelig, ved at vi velger den «lette» løsningen, en løsning som kan frata barna en mulighet for å utvikle seg.

 

Diagnose som fripass til narkotikabruk

Artikkelategori: