«Vi må tenke om igjen om bruken av antipsykotisk medisin»

I en artikkel fra erfaringskompetanse.no, drøftes langtidsvirkningene av nevroleptika (antipsykotisk medisin), utfra helsejournalisten Robert Whitakers gjennomgang av forskningen på området.

Utdrag:

- Da de første antipsykotiske legemidlene kom i 1955 ble det sett på som en revolusjon, på lik linje som da penicillinet ble oppdaget, forteller Whitaker. 

Friskere uten medisin

- Men har medisinene hjulpet på lang sikt, spør han, og viser til både gammel og ny forskning. Blant annet en undersøkelse på 70-tallet:

Studien viste at en gruppe som ble syke i 1947 (før de første antipsykotiske medisinene) hadde et tilbakefall på 55 prosent fire år etter de ble utskrevet fra sykehus. Etter at medisinene ble tatt i bruk, viste en annet gruppe, undersøkt fra 1967, fire år etter innleggelse, en økt tilbakefall til 69 prosent.

Det viste seg også at hele 76 prosent av gruppen som ble syke i 1947 klarte seg godt i samfunnet fire år etter sykdomsutbrudd. Gruppen fra 1967 var derimot i en langt større grad avhengig av sosial støtte og velferdsordninger enn de fra 1947.

Forskningen fra 1975 kommer ganske uventet fram til følgende konklusjon: "Disse data antyder at psykofarmaka ikke er uunnværlig. Den utvidede bruken i etterbehandlingen kan forlenge behovet for sosiale støtteordninger for utskrevne pasienter."

[…]

Schizofrenipasienter kom seg fortere i utviklingsland

Også studier Verdens helseorganisasjon (WHO) har støttet for en del år tilbake viser at antipsykotisk medisin ikke nødvendigvis er løsningen:

De som fikk en schizofrenidiagnose i et utviklingsland hadde oftere en bedre prognose enn i de vestlige land.

- Hvorfor er det slik at mennesker med schizofreni, spesielt i India og Nigeria, kom seg i langt større grad enn vår vestlige verden, spurte han.

- Nyere forskning fra utviklingsland, etter at de fikk større tilgang på antipsykotisk medisin, viser at landene har nærmet seg de vestlige land med dårligere langtidsforløp.

 

Nevroleptika forverrer forløpet av schizofreni på lengre sikt

Artikkelategori: