Bergen kommune: Rask psykisk helsehjelp

Bergen kommunes nettsider står det informasjon om tilbudet «Rask psykisk helsehjelp».

Utdrag fra denne:

«Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til voksne som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer. Ønsker du help kan du ta direkte kontakt med avdelingen.

Tilbudet gis i en etableringsfase kun til personer i Bergenhus og Årstad.»

Artikkelategori: