Bistandsadvokater for voldsutsatte kvinner

Bistandsadvokater for voldsutsatte kvinner:

Østlandet:
Advokatoriet ved Sjak R. Haaheim. Tlf: 48 28 11 00
Har bred erfaring innen vold- og voldtektssaker. Jobber med saker i hele landet.

Mona Høiness
Tlf: 916 86 868
Eckersbergs gate 47, 0266 Oslo

Vestlandet:
Janneche C. Lindtner. Tlf: 55 32 12 52
                   
Maren Eide Tlf: 51 51 08 50, mobil: 90 74 19 47

Per Magne Kristiansen:
Advokat/ partner
Advokatfirmaet Elden DA
Postboks 463, 5805 Bergen
Besøksadresse:  Markeveien 4a, 5012 Bergen
Tlf:       +47 21 67 10 00 / Fax: +47 21 67 10 01
Mob:    +47 90 50 07 33
 
 

Artikkelategori: