Bondevik, en fare for trafikken?

I følge Leif A Ellefset sin uttalelse på Tv2 nyhetene onsdag 4 februar er psykiatriske pasienter farlige i trafikken og bør fratas førerkortet.

Igjen ble betegnelsen psykiatrisk pasient brukt om en person som hadde kjørt mot kjøreretningen og forårsaket en tragisk trafikkulykke der flere omkom.
Verken Leif A Ellefset eller tv 2 spesifiserte nærmere hva slags psykiatrisk diagnose denne personen hadde.
Vi vet derfor ikke om det var angst, depresjon, schizofreni, paranoid schizofreni, psykose, borderline, bipolar eller mani som gjorde at damen kjørte feil. Kanskje hun var psykopat?
Dette er lidelser som er like forskjellige som beinbrudd og blindtarm bare at de sitter i kroppen og disse sitter i hodet, noen psykiske lidelser er endog til somatisk og biologisk betinget.
Det er svært kjedelig og stigmatiserende at slike uttalelser blir stående som en dom over en stor og mangfoldig gruppe mennesker med forskjellige problemer som i seg selv er smertefulle nok å leve med og som gir et outsiderstempel.
Leif A Ellefset sa ikke noe om hva slags diagnoser Trygg Trafikk mente var farlige.
Er det for mye å be om en liste?
Skal vi ta fra tyske turister førerkortet når de er på vei inn i feil ende av Fløyfjell tunnelen, si at tyskere er livsfarlige i trafikken?
Hva da med dem som er spilleavhengig og spiller seg til desperasjon, forsøker å ta livet sitt ved å kjøre mot en trailer, eldre mennesker som er usikker på valg av veibane i storbyen de sjelden besøker, eller mannen som har kranglet med kona og fyker av gårde i bilen for å kjøre sinnet av seg?
Det blir mange førerkort å ta om man skal konfiskere disse på forhånd i tilfelle de en eller annen gang skulle miste kontrollen over bilen i et øyeblikks fraværenhet – for ikke så snakke om alle de somatiske lidelsene som kan gi illebefinnende ved rattet.
Jeg bagatelliserer ikke det som skjedde – det var fryktelig – men å bruke dette til å henge ut en hel gruppe mennesker som trafikkfarlige er å gå alt for langt – det grenser mot fascisme.
Mennesker med forskjellige psykiske lidelser har selvsagt et like stort ansvar i forhold til regler og vegtrafikkloven som andre, der det er snakk om lidelser som kan gjøre en trafikkfarlig i perioder bør det være et tett samarbeid mellom lege og pasient slik at legen til enhver tid vurderer når pasienten bør la bilen stå for en kortere eller lengre periode – men psykisk diagnose eller ikke – de fleste med psykiske lidelser er nok på lik linje med andre i stand til å vurdere dette – ta sine forholdsregler og vise den varsomhet som kreves av voksne ansvarlige mennesker.
Psykiatrisk pasient er en sekkebetegnelse på en mengde forskjellige lidelser innen psykisk helse. Det kan variere fra svangerskapsdepresjon til alvorlige tunge sinnslidelser der mennesker er til fare for andre. Media har en uheldig tilbøyelighet til å bruke dette begrepet uten å definere i hvilken gruppe eller hvilken spesifikk diagnose dette gjelder. Måten dette begrepet blir brukt på gir derfor et stort og smertefullt stigma til en hel gruppe mennesker som ikke på noen måte faller innunder kategoriene nyhetsinnslagene ofte er relatert til.
Måten denne sekkebetegnelsen brukes på er også med på å bygge opp under tabuer og fordommer mot lidelser som så absolutt kunne vært lettere å leve med og få aksept for om man lærte dem like grundig å kjenne som man gjør med somatiske diagnoser og hva det innebærer av utslag og årsak.
Skjønner du det, Leif A Ellefset ?

Eva Rognvik
Informasjonssenteret Hieronimus

Dagen etter gikk Tv2 ut med full diagnose og forhistorie til vedkommende. Vi gratulerer

 

Artikkelategori: