Budsjettkutt rammer pasientene

- Noen pasientgrupper vil få et dårligere tilbud etter at vi har gjennomført budsjettkuttene, sier administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes i Helse Bergen.

I går hadde Helse Bergen-sjefen innkalt lederne i helseforetaket til ekstraordinært møte for å drøfte innholdet i sparepakken. Ingen nye avgjørelser ble tatt, men kuttprosessen kom et steg videre, ifølge toppsjefen.

Kverneland Bogsnes har alt varslet de ansatte om at stengning eller nedleggelser av sykehusposter eller avdelinger er et sannsynlig utfall når ledelsen har svingt sparekniven

Må spare 92 millioner
Hun vil overfor BT ikke kommentere hvilke deler av pasienttilbudet som ligger an til å bli rammet.

- Vi kommer til å legge frem våre forslag på styremøtet 26. august, sier hun.

I morgen møter hun de hovedtillitsvalgte i helseforetaket for å drøfte tiltakene.

- Vi har fått en bestilling fra styret om å spare til sammen 92 millioner kroner resten av året. Det er et veldig stort beløp på kort tid, og selvsagt ingen enkel oppgave. Men vi kommer nok i havn, sier hun.

Kutt på 17,5 millioner er alt banket gjennom i styret. Videre er det kommet inn forslag til rundt 40 millioner kroner.

- Dermed gjenstår det 35 millioner før vi er i havn med jobben. Divisjonene arbeider intenst for å komme opp med forslag, sier Helse Bergen-direktøren.

Helse Bergen består av 11 tidligere uavhengige institusjoner, der Haukeland sykehus er den desidert største. Helseforetaket har rundt 8000 ansatte og et budsjett på vel fire milliarder kroner.

Lovbrudd?
Hun tror sykehuskuttene kan la seg gjennomføre uten at helseforetaket bryter spesialisthelseloven.

- Er det ikke mulig å foreta innsparinger i sykehusadministrasjonen?

- Vi er allerede i gang med å redusere bemanningen i de administrative støttefunksjonene. Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å disponere ressursene. Derfor innfører vi intern vikartjeneste der overflødige fra en avdeling overflyttes til andre deler av virksomheten.

- Har overgangen til den økonomiske hverdagen i helsevesenet vært tøffere enn du trodde på forhånd?

- Jeg var klar over at jeg sa ja til en tøff jobb. Det jeg ikke var klar over, var det store spriket mellom budsjettene og virkeligheten vi befinner oss i, sier Kverneland Bogsnes.

Hva er virkelighet?
Ovenstående var hentet fra et intervju i Bergens Tidende.
Det som overrasker oss, til tross for at de fleste illusjonene er vekk, er at nyansatte ledere innen helsesektoren er så lite kjent med den virkelighet de er ansatt for å administrere.
Det sier seg selv hvor lojaliteten ligger og at "virkeligheten" slutter å eksistere etter kontortid.
Mennesker uten sosialt engasjement kan umulig ha evner til empati og bør derfor helst ikke tildeles
denne typer jobber.

 

Artikkelategori: