Cipralex® endelig på blå resept også i Norge

I juli kom et nytt antidepressivum. Det har tatt 15 år å utvikle dette preparatet som er en videreutvikling av det allerede eksisteremde Cipramil.

1. juli kom et nytt antidepressivum – Cipralex(escitalopram) på blå resept.
Det har tatt nesten femten år å utvikle og forske frem dette preparatet, som er en videreutvikling av det allerede eksisterende Cipramil(citalopram), som er det desidert mest brukte antidepressivum her i landet.

Cipralex er fra før registrert i USA og i de fleste andre Europeiske land.

Cipralex har potensielle fordeler
Cipralex viser seg, i tillegg til å være effektiv på depresjon og panikklidelse, også å ha spesielt god effekt på sosiale- og generelle angstlidelser.
Det som kjennetegner Cipralex er at det er den mest selektive serotonin reopptakshemmer (SSRI) som er tilgjengelig. I forhold til ”broren” Cipramil, er Cipralex også dobbelt så potent, og dette betyr i praksis at dosene er redusert. Vanlig start og behandlingsdose er 10 mg pr dag, det vil si halvparten av hva som er vanlig med Cipramil.

I de kliniske studiene som er utført med Cipralex har man sett en effekt allerede etter 1-2 ukers behandling – noe som er tidligere enn hva som er vanlig for denne type legemidler. Når man har sammenlignet Cipralex med Cipramil ser man også at Cipralex gir tidligere bedring av både angst og depresjon.

Studier som har pågått over lengre tid viser også at det er flere pasienter som blir helt symptomfrie når de behandles med Cipralex i forhold til Cipramil.

Cipralex er en videreutvikling av Cipramil
Cipramil, som er blitt Norges desidert mest brukte legemiddel til behandling av angst og depresjon, ble utviklet på slutten av 70-tallet. Produktet har innholdstoffet citalopram, som er 50-50% sammensetning av to molekyler som kalles høyre og venstre citalopram. Disse molekylene er like, akkurat som høyre og venstre hånd, men de er et speilbilde av hverandre. Nyere forskning har vist at det bare er det venstre molekylet (escitalopram) som gir effekten i Cipramil. Derfor har produsenten av Cipramil i lang tid forsket på effektene av dette enkle molekylet – og det er dette som nå er tilgjengelig som Cipralex. Cipralex er på mange vis lik Cipramil, men man har altså fjernet det molekylet som ikke var effektivt. Cipralex er derfor et renere, enklere og et mer potent legemiddel. Av denne grunn skal det gis i lavere dose enn Cipramil, og det er jo da også mindre stoff som skal brytes ned og skilles ut.

Cipralex gir større økning av nivået av signalstoffer
Cipralex i doser på 10-20 mg daglig har i flere studier vist å gi både tidligere og bedre effekt enn Cipramil 20-40 mg daglig. Hvorfor Cipralex har en bedre effekt er blitt undersøkt i mange nye forsøk. Man har da funnet at Cipralex i halv dose av Cipramil gir en større økning av signalstoffet serotonin i hjernen. Årsaken til dette er ikke fullstendig kjent, men det er nok en klar sammenheng mellom dette og den forbedrede effekten.

Økt effekt uten at det gir flere bivirkninger
Veldig ofte er det en sammenheng mellom god effekt og enkelte bivirkninger. Man kunne derfor tenke seg at Cipralex ville kunne gi flere bivirkninger enn Cipramil, men slik er det ikke. Store studier har vist at Cipralex tolereres minst like godt som Cipramil. Forholdet mellom effekt og bivirkninger er med andre ord blitt bedre. Det er også undersøkelser som tyder på at Cipralex faktisk gir mindre bivirkninger. Man har sett at det er flere pasienter som velger å fullføre behandlingen med Cipralex, og det gjør de nok fordi de merker god effekt og lite ubehag av behandlingen.

Vektøkning – ikke noe problem
En bivirkning som nok mange er opptatt av i forbindelse med behandling av depresjon og angst er vektøkning. Det er ikke sett at Cipralex gir endring av vekten, verken opp eller ned, under behandlingen. Når en undersøker denne type bivirkningen sammenlignes vektendring i forhold til narretabletter. Da ser man at noen går litt ned i vekt, og at noen går litt opp i vekt. Men, det er ingen forskjell mellom Cipralex og narremedisin.

Bytte fra Cipramil til Cipralex
Bytte fra Cipramil til Cipralex er meget godt mulig. Det er undersøkt både med tanke på forbedret effekt og eventuelle bivirkninger ved et slikt bytte, som da er blitt gjort fra den ene dagen til den andre. En gruppe pasienter som ble behandlet med Cipramil 20 mg ble byttet direkte til Cipralex 10 mg. Da så man at mange fikk en forbedret effekt og at de ikke fikk flere eller nye bivirkninger.

Følg legens råd
Som for alle andre antidepressiva er det viktig at man følger legens råd under behandlingen. Det gjelder naturligvis både dosering, varighet av behandlingen og hvordan man slutter med medisinen. Cipralex kan kombineres med de fleste andre legemidler uten at det gir spesielle problemer, men det er alltid viktig at legen opplyses om hvilke andre medisiner du eventuelt bruker. SSRI skal ikke kombineres med Johannesurt

Ytterligere informasjon
Professor Fred Holsten, Psykiatrisk Institutt, Haukeland Sykehus har vært ansvarlig for en undersøkelse gjort på Cipralex, og han er en av de fagfolkene i landet som kjenner dette nye preparatet best. Han vil om ikke lang tid bli intervjuet av oss på Hieronimus angående egenskaper og forventninger til Cipralex. Dette intervjuet vil også bli publisert på vår hjemmeside i løpet av august.

Kilder
* First Word
* DGDispatch
* DG News
* Lundbeck.com
* Frx.com
* Lexapro.com

 

Artikkelategori: