Dagbladet øker selvmordsfaren !

Dagbladet markedsførte seg i mange år med slagordet ”Dagbladet – alltid foran”. Dette slagordet blir absolutt ikke gjort til skamme i førstesideoppslaget tirsdag 23. mars hvor nyheten er at ”Eksperter advarer mot lykkepiller – øker selvmordsfaren”.

Ikke påvist sikker sammenheng
Bakgrunnen er en pågående debatt i USA om man i preparatomtalen for antidepressiva skal inkludere at pasientene skal følges nøye ved oppstart av behandlingen. Dette fordi man ikke helt vet om enkelte pasienter med alvorlig depresjon vil kunne ha økt risiko for selvmord i tidlig behandlingsfase. Det er imidlertid ikke tatt endelig stilling til en advarsel omkring dette. Legemiddelmyndighetene i USA skriver i sin pressemelding at ”Det er ikke funnet noen sikker sammenheng mellom antidepressiva og selvmord”, og det på tross av at man naturligvis har undersøkt dette veldig grundig. Videre skriver de at ”Det er ikke dokumentert at antidepressiva øker risikoen for selvmordstanker, da depresjon i seg selv kan føre til selvmord”.

Dagbladet – alltid foran
Så Dagbladet er altså alene om å slå fast at antidepressiva øker selvmordsfaren.

Hensyn til pasientene
Da mange pasienter blir engstelige når slike skremsler lyser mot en på førstesiden, hadde vi håpet et innhold av sannhet. Men, det er for mye for langt. Ønsket om salg av flest mulig aviser går tydeligvis foran ønsket om formidling av korrekt informasjon. Egen vinning for journalisten synes å stå langt foran hensynet til engstelige pasienter. Vi hadde i vår enfoldighet trodd at en journalist, som arbeidet med helsestoff, ville ha stilt seg selv spørsmålet om vil min førsteside ramme mange?” Men nei, Dagbladet er ganske uinteressert pasientene. Mange er ikke så ressurssterke og taleføre,– så kanskje vi ikke kjøper mange nok aviser til å være interessante.

Antidepressiva kan redusere selvmordsfaren
Det er mange undersøkelser og rapporter som viser at antidepressiva hindrer selvmord og hjelper folk svært godt. Slike sensasjoner skulle vært ønskelig å lest om i Dagbladet. Det man imidlertid skal være oppmerksom på er at i den første fasen av behandlingen kan likegyldigheten og tiltaksløsheten slippe før effekten på selvmordstanker og andre vonde tanker setter inn. Det er derfor viktig at pasienter som får antidepressive legemidler følges godt opp i den første del av behandlingen. Men dette burde jo være en selvfølge.

Oppfordringen
Vi oppfordrer Dagbladet uansett til å øke nøyaktigheten i sine oppslag som så dramatisk rammer psykisk syke, og vi oppfordrer også Dagbladet til å ta kontakt med oss brukere for å bli bedre kjent med hvordan vi har det – og hvordan vi tar det.

Eva Rognvik

 

Artikkelategori: