Folkehelseinstituttet: Økt risiko for angst og depresjon ved langvarig koronasykdom

Langvarig koronasykdom medfører økt risiko for angst og depresjon.

Blant personer som ble liggende lenge til sengs med covid-19, hadde flere enn normalt symptomer på angst og depresjon. Symptomene vedvarte også 16 måneder etter sykdommen. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. – Faren for å lide av depresjon etter 16 måneder var nesten dobbelt så stor blant dem som lå til sengs i en uke med covid som ellers i befolkningen: 20,2 mot 11,3 prosent, sier Helga Ask. Hun er førsteforfatter av studien og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Om studien

Resultatene fra studien er publisert i Lancet Public Health. Forskningen er gjort i samarbeid med NORMENT, Norsk senter for forskning på mentale lidelser og UiO. Det norske utvalget i spørreundersøkelsen kommer fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og fra en stor norsk studie (MAP-19) som har fulgt deltagerne gjennom pandemien.

Hav

Artikkelategori: