Høyre åpner for mer tilrettelegging ved høyere utdanning

Vi har spurt Høyre om de vil legge til rette for mennesker med psykiske lidelser på høyskoler og universiteter, så flere får mulighet til å fullføre høyere utdanning.

Her følger vår henvendelse, og under det følger Høyres svar.

Det er en gruppe av psykisk syke som blir neglisjert, og det er de som har evner på universitetsnivå. Ofte sies det i debatten om sykefravær og uføretrygd at tilrettelegging på arbeidsplassen kan gjøre det mulig for flere å komme i arbeid. Men hvorfor er det så lite tilrettelegging for psykisk syke studenter på universiteter og høyskoler?

Jeg håper Høyre kan få på plass flere tiltak som gjør det mulig å nyttiggjøre seg ressursene som de mest evnerike psykisk syke innehar. Det er ikke slik at mennesker med psykiske lidelser har et lavere evnenivå enn normalbefolkningen, tvert imot er det mange geniale mennesker som sliter psykisk. Den beste måten å unngå at mange av disse blir uføretrygdet på, er å gi dem mer hjelp til å fullføre universitetsutdanningen sin. Pengene dette vil koste vil bli tjent inn igjen når flere får mulighet til å få brukt evnene sine. De som tidligere har gitt opp å studere, kan på denne måten få en ny sjanse med mer tilrettelegging, f.eks. ved å ha en fast kontaktperson som kan være med og motivere og veilede den enkelte. Alle slags tiltak som kan gjøre det mulig for flere å fullføre universitetsutdanningen bør vurderes.

Er dette noe Høyre kan ta fatt i?

Vennlig hilsen

Arve Kirkevik og Eva Rognvik,

Informasjonssenteret Hieronimus

www.hieronimus.org/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er Høyres svar: (Vi klipper vekk avsender, da han er en intern medarbeider.)

Erna Solberg har bedt meg svar på din e-post. Takk for at du minner oss på dette viktige perspektivet. Jeg er helt enig: å være psykisk syk betyr jo overhodet ikke at man ikke kan bidra i samfunnet. Samtidig vil jeg også understreke at noe av det viktigste vi gjør på dette området, er å prioritere psykisk helsevern og psykisk helsearbeid, som bidrar til at færre utvikler og flere behandles for psykiske lidelser. Behandling nytter for mange. Når det er sagt har du selvsagt helt rett: psykisk syke kan bidra, men kan trenge tilrettelegging. Vi mener også, som du er inne på, at det er viktig at universiteter og høyskoler legger til rette forholdene for studenter som har behov for ekstra tilrettelegging. Dette er vi opptatt av, og kan vurdere å se nærmere på hvordan bør utvikles over valget.

God valg!

 

Tilrettelegging av høyskoler og universiteter for mennesker med psykiske lidelser

Artikkelategori: