HELSE OG SYKDOM - OFFENTLIG INNSATS GJENNOM 400 ÅR

Forelesningsrekken, lørdager mellom kl. 1200 og 1400, på Bryggens Museum i Bergen vil ta opp historiske og samtidige sider ved ulike helsetema, som kjønnsykdommer, vaksinasjoner, psykiatri, spiseforstyrrelser, legerollen, sykepleierrollen med flere.

I 1603 ga kong Kristian 4. av Danmark og Norge den ferske doctor medicinae Villads Nielsen årlige inntekter for å virke som lege i Bergen. Denne utnevnelsen blir sett på som starten for det offentliges ansvar for folks helse. Jubileumskomiteen i Hordaland har utarbeidet ulike tiltak for å markere jubileet i Bergen og Hordaland. Det vil blant bli en løypeutstilling i flere av byens historiske bygninger, en bokutgivelse som tar opp ulike emner knyttet til det offentlige helsevesen, i fortid og nåtid og en egen forelesningsrekke.
Forelesningene holdes i Bryggens Museum, auditoriet. Entré kr. 30/15 til museet

PROGRAM LØRDAG 25. OKTOBER 2003:
Sykepleie i går og i dag

KARI MARTINSEN Kall eller profesjon – et dannelsesprosjekt i disiplin ?
professor, seksjon for sykepleievitenskap,
Universitetet i Bergen

KARL-HENRIK NYGAARD Sykepleien i et markedsliberalt samfunn
sykepleier og styrer

ILDFUGL Cecilie Andersen og Ketil Fersum spiller

Velkommen til foredrag. For nærmere opplysninger ta kontakt med: ida.blom@hi.uib.no, tlf. 55582314 eller berit.bareksten@bergen.kommune.no, tlf. 55565877

 

Artikkelategori: