Hestejenter mestrer livet godt

Hestejenter er tøffe, beslutningsdyktige og ser lyst på livet og framtiden, sier Bente Træen, professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Nå avslutter hun en landsdekkende undersøkelse av ungdom som ferdes i stallen.

Professoren i psykologi forteller at sammenlignet med andre undersøkelser, som er gjort av ungdom generelt i Norge, scorer hestejentene langt høyere når det gjelder grad av mestring.

Mer selvtillitt
Disse jentene har større selvtillit og større tro på egne evner til å takle problemer og situasjoner som oppstår enn det gjennomsnittet av norsk ungdom har, forteller Bente Træen.

Bente Træens undersøkelse baserer seg på dybdeintervjuer og spørreskjema-svar fra mer enn 350 aktive personer fra rideklubber i Tromsø, Bærum og Ås. Typisk nok er mer enn 90 prosent av de som deltok jenter. Gutter som vanker i stallene finnes knapt. Synd for dem, for undersøkelsen viser klare helsefordeler ved det å ri

Sunnere både fysisk og psykisk
En ting er at selvtillit, tro på egne evner og på framtiden i seg selv gir bedre psykisk helse, men vi ser også i vårt materiale at disse jentene røyker mindre, drikker mindre og utsetter seg i mindre grad for farlige situasjoner enn ungdom generelt.
Men å ri er vel egentlig en farlig situasjon i seg selv?

- Det er ikke uten risiko å ri et levende dyr, men det er heldigvis sjelden alvorlige skader forekommer. Men det er mulig at spenningen og risikofølelsen ved å ri gjør at disse jentene ikke trenger å søke risiko på mer usunne måter.

Kjenne egen begrensning
Bente Træen ser dessuten tegn i sin studie som tyder på at hestejentene lærer å kjenne sin egen begrensning. Det kan også beskytte mot skader eller uheldige livsvalg.

- Det ser ut som det å jobbe i team med hesten lærer jentene både å kjenne sine egne grenser og hestens grenser. Det kan beskytte mot å gi seg i kast med halsbrekkende og urealistiske prosjekter senere i livet. Det kan hjelpe mot lettere å stå imot gruppepress, og vite hva en selv vil og hva en er god for. Flere av de voksne rytterne vi har med i undersøkelsen bekrefter dette, sier Træen.

Utvikler også maskuline evner
Å jobbe i stallen er hardt arbeid. I gamle dager var det mannfolka som tok den jobben. Noe av det som overrasket oss mest i undersøkelsen var å se i hvilken grad disse jentene utviklet den maskuline siden av sin personlighet parallelt med den feminine. Det gjør dem til helere kvinner, tror Træen.

Gamle myter om hesten som kjæreste
Det finnes flere myter om hestejenter. En av dem er at hesten blir en slags kjæreste for jenta, og at hun nærmest får et slags erotisk forhold til dyret. Det stemmer ikke med virkeligheten, sier Træen.

- Ingen av jentene i undersøkelsen opplever det slik. Det vi ser er at hesteinteressen blir så tidkrevende og tar så mye oppmerksomhet at gutter kommer i annen rekke. På en måte er de ”forlovet” med hesten. Det kan ha den veldig positiv effekten at disse 12, 13 og 14 år gamle jentene i puberteten faktisk beskyttes mot presset om kjæreste og tidlig seksuell debut. Dette gir dem rom til å vente til de føler seg rede for slikt, sier psykologiprofessoren som også er en av landets mest kjente ungdomssexologer.

Ansvar gir mestring
Bente Træen mener det først og fremst er ansvaret for å ta seg av hesten som bygger jentenes mestringsevne og selvtillit.

- Å ha ansvar for en hest er en stor jobb. Den skal ha mat, stell og omsorg. Det nytter ikke å skofte unna. Å drive med hest forbereder deg på voksenlivets ansvar og krav, og det kanskje bedre enn de aller fleste andre fritidsaktivteter, tror Bente Træen.

Bente Træen og hennes forskerkollega Ella Koren skrev en lengre artikkel da første del av studien på hestejenter var gjennomført. Den kan du få tak i ved å kontakte Tidsskrift for Ungdomsforskning på denne adressen:
Tidsskrift for ungdomsforskning

Ellers kan du lese alt du lyster om hest og ryttersport på disse sidene, og på alle lenkene de tilbyr:
Nettsider for ryttere
Nettsider for hesteinteresserte

 

Artikkelategori: