Hjelp fra Hieronimus/Eva Rognvik hjalp Fred Holsten tilbake som lege

I en artikkel i bladet Somnus nr. 2 2020 står det om hva som skjedde da spesialist i psykiatri og søvnmedisin, Fred Holsten, mistet driftstilskuddet og ble hjulpet tilbake av Hieronimus/Eva Rognvik.

Blomst

Artikkelategori: