Hund og psykisk helse

Det å ha hund kan ha stor betydning for ens psykiske helse. Siri Merete Skjørestad har skrevet om dette på nettstedet psykiskhelsearbeid.no.

Fra artikkelen:

Hundens betydning for mennesker med psykiske lidelser

I psykisk helsearbeid er man hele tiden på leting etter brukerens ressurser. Menneske og hund har over lang tid knyttet nære bånd, og dette båndet kan være en betydelig ressurs for mennesker med psykiske lidelser.

Tema: Aktivitet og fritid, Behandling i psykisk helsearbeid, Relasjon, Selvhjelp | Kategori: Masteroppgave/hovedoppgave

Det er antagelig over 100.000 år siden hunden ble tatt inn i varmen hos mennesket. De begynte sin rolle som jaktpartnere for menneske og vi dro nytte av hverandre. I løpet av disse 100.000 årene har menneske og hund utviklet seg sammen, og vi har derfor lært å kommunisere med hverandre. Hunden kan derfor være en god støttespiller for mennesker med psykiske lidelser.

Man vet også at hundeeiere skiller ut hormonet oxitocin når de er sammen med hunden sin. Dette hormonet gjør at man skaper tilknytning, og man ser at hund-eier forholdet i stor grad ligner på mor-barn forhold.

Resultater fra masteroppgaven:
I min masteroppgave undersøkte jeg hvordan mennesker med psykiske lidelser opplever å ha hund. Her så jeg at mennesker med psykiske lidelser opplever en sterk tilknytning til hunden sin og dette bør anerkjennes av helsearbeidere.

Eksponeringstrening

Hundeeiere må lufte hunden sin, og mennesker med sosial angst blir automatisk utsatt for eksponeringstrenig ved at de går ut, møter andre mennesker og snakker med andre. Samtidig uttrykker de at det er mindre skummelt å møte andre mennesker når hunden er med fordi man har et naturlig samtaleemne og en trygg partner med seg i situasjonen.

Fysisk aktivitet

Det at man må ut med hunden fører også til at hundeeire er mer fysisk aktive, og fysisk aktivitet i seg selv har en positiv effekt på psyken og en rekke psykiske lidelser.

Relasjon og mening

Man så også at hundene aktivt søkte å respondere på eierens følelser, og trøstet og blidgjorde eierne sine i vanskelige stunder. Forholdet til hunden ble sett på som viktig og styrkene for menneskene med psykiske lidelser. For mange var hundene den største delen av deres sosiale nettverk og disse hundene ble spesielt betydningsfulle.

Det å kjenne at noen trenger deg er også viktig, og å føle seg nyttig og ha ansvar for et annet vesen gjorde at mange måtte sette det syke til side for å ivareta noe utenfor seg selv, dette kunne lette problemene for noen.

Implementering:
Å vite om disse ressursene som hunder kan være for mennesker med psyksike lidelser kan være nyttig for helsearbeidere.

Les:
Hele artikkelen The relationship between persons with mental health problems and their dogs: A qualitative study within a nursing perspective, forfattet av 1. amanuensis Berit Johannesen ved Universitet i Agder og meg, er publisert i Journal of Nursing Education and Practice -  International Peer-reviewed and Open Access Journal for the Nursing Specialists.
 

Artikkelategori: