Hva er vold i nære relasjoner?

HVA ER DET SAMFUNNET BETEGNER SOM VOLD I NÆRE RELASJONER?
•    Det er intet mindre den fysiske og psykiske vold et menneske blir utsatt for av sine egne!
•    Mange spør: ” Kan virkelig jeg være i denne målgruppen?”
•    De fleste av våre kursdeltakere tviler på om de tilhører målgruppen – etter kort tid forstår de at de virkelig gjør det!
•    Psykisk vold og trakassering kan virke verre mange ganger enn fysisk vold. Den bryter deg ned over tid og til slutt opplever du at det er din feil at partneren oppfører seg slik han/hun gjør!
•    Fysisk vold er slag/lusinger/lugging. Mange slag er målrettet slik at skaden ikke er synlig for andre.
•    Har din partner slått en gang, så er dette en gang for meget. Ikke gi ham/henne en ny sjanse – bryt ut av forholdet.
•    Dersom du har spørsmål – ta kontakt med Hieronimus.
•    Hieronimus har de siste 12 år arrangert kurs for kvinner som blir utsatt for vold i Nære Relasjoner.
•    Vi kan gi deg råd – du kan delta på et av våre kurs og vi kan sørge for at du får advokathjelp vederlagsfritt.
•    Vold i Nære Relasjoner er nå prioritert oppgave for politiet. Før du oppsøker dem vet vi av erfaring at du har mange spørsmål du ønsker svar på! Når du ønsker å ta kontakt med politiet, kan vi formidle den for deg!

Hilsen HIERONIMUS
 

Artikkelategori: