Ikke sammenheng mellom kreft og antidepressiv medisin

Det er ikke sammenheng mellom forekomsten av kreft og bruken av antidepressiv medisin, de såkalte "lykkepiller", mener danske forskere.

Forsøk fra England tyder på at den antidepressive medisinen fremmer veksten av kreftsvluster, fordi medisinen hindrer kreftcellenes evne til å ødelegge seg selv. Det er likevel ikke funnet noen sammenheng mellom kreft og antidepressiv medisin i en stor dansk undersøkelse, som har sett på forekomsten av kreft i befolkningen.

- Man skal være meget varsom med at dra paralleller fra eksperimentelle forsøk med celler til levende mennesker, sier en av forskerne bak den danske undersøkelsen, lege Susanne Oksbjerg Dalton fra Kræftens Bekæmpelse, den danske kreftforeningen, om de engelske resultatene.

Lederen av forsøkene, professor i immunologi John Gordon, understreker også at det er tale om en indirekte virkning av medisinen på kreftcellene, og at resultatene ikke bør skape bekymring hos folk som bruker antidepressiv medisin.

Kilde: Politiken

 

Artikkelategori: