Innlegg i Dagbladet: Unge går ikkje på trygd fordi dei vil

NHO vil at alle under 30 år som mottek arbeidsavklåringspengar, skal missa denne ytinga. Dette fekk dei NRK Sundagsrevyen med på 18. september 2016, i eit innslag totalt reinsa for motførestellingar.

Arve Kirkevik tek dette opp i eit innlegg i Dagbladet 22. september.

Torget i Bergen, forbipasserande bilar

Artikkelategori: