Krisesentre åpnet i Bratislava

Fra regjeringen.no:

Slovakiske kvinner som blir mishandlet av partnerne sine, kan få en ny start på livet takket være EØS-midlene. To nye krisesentrene åpnet nylig i hovedstaden Bratislava. Her kan opptil 1000 personer få hjelp hvert år.

Ett av sentrene har hemmelig adresse.

Sentrene er med på å styrke hjelpetilbudet i et land hvor 34 prosent av kvinner over 15 år sier de har opplevd å bli utsatt for vold eller overgrep det siste året, ifølge en undersøkelse fra det slovakiske arbeids- og sosialdepartementet (2013).

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Slovakia har mottatt 8,5 millioner euro i EØS-midler fra Norge for å bygge ut hjelpetilbudet til ofre og deres familier, samt øke oppmerksomheten om vold i familien som et samfunnsproblem.

Den norske støtten har også finansiert opplæring av offentlig ansatte for å gjøre dem bedre rustet til å møte ofre i egenskap av å være politi, dommere, helsepersonell med videre. Den overordnede målsettingen er å bidra til at Slovakia kan oppfylle forpliktelsene i henhold til Europarådets «Konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner» (Istanbul-konvensjonen).

     Les mer: Hva er Istanbul-konvensjonen?

Det er organisasjonene Domov Dúha (Regnbuehjemmet) og Brána do života (Livets Port) i samarbeid med regionale myndigheter i Bratislava som er ansvarlig for driften av de to nye sentrene.

Organisasjonene har til sammen mer enn 27 års erfaring med å hjelpe kvinner og barn ut av vanskelige livssituasjoner. Glåmdal Krisesenter i Kongsvinger har vært samarbeidspartneren deres i gjennomføringen av prosjektet som også inkluderer studietur til Norge for å lære av norske erfaringer.

Både mor og barn kan bo på samme rom på sentrene.

De nye krisesentrene er spesialtilpasset for kvinner med store psykiske og eller fysiske utfordringer, samt kvinnenes barn. Ett av sentrene har hemmelig adresse.

      Les mer: Oversikt over prosjektene

De to første familiene flyttet inn i dette senteret to dager etter åpningen. Det var viktig for ledelsen ved senteret at det var mer enn én familie som flyttet inn samtidig, slik at familiene kan støtte hverandre i den vanskelige perioden. Familiene betaler en liten daglig avgift for å bo på senteret, men summen blir refundert i sin helhet ved avreise slik at kvinnene og barna deres for en god og trygg start på livet etter oppholdet på krisesenteret.

Fakta om prosjektet

  • Slovakia mottar 8,5 millioner euro i EØS-midler fra Norge for å bekjempe vold mot kvinner.
  • De to nye krisesentrene er finansiert med omlag 600 000 euro av de avsatte midlene.
  • Ansvarlig for prosjektet er organisasjonene Domov Dúha (Regnbue Hjemmet) og Brána do života (Livets Port).
  • Den norske partneren er Glåmdal krisesenter i Kongsvinger.
Fugl

Artikkelategori: