KUNST OG OVERLEVELSE

Om det friske og det syke. Hvem er ’de gale’? Hvem er ’de normale’?
Horisont – debattforum i Bergen på DNS. Småscenen lørdag 2. november kl. 12.00:

Lørdag den 2. november kl. 12.00 er det klart for novemberutgaven av Den Nationale Scenes aktuelle debattforum Horisont. På Småscenen vil keramiker og kunstpedagog Jorunn Ohnstad, pianist og professor i utøvende musikk, Einar Røttingen, og psykiater Oddur Bjarnason samtale over emnet: KUNST: STRATEGI FOR OVERLEVELSE?
De tre i panelet vil gjennomføre en åpen samtale, der publikum også inviteres til å delta. Arrangementet vil bli rammet inn musikalsk – med spennvidde fra den bergenske gruppen Ildfugls nye sanger til Edvard Griegs Ballade. Sistnevnte musikkstykke ble "skrevet i hjerteblod i dager av sorg og fortvilelse", og bærer preg av komponistens egenprosess gjennom en personlig livskrise. Dette vil også danne litt av satsplanken for lørdagens samtale.

Debattserien Horisont går av stabelen første lørdag i hver måned, og koordineres av Wilhelmsen Kulturinformasjon. Samarbeidspartner denne lørdagen er kunst og helseprosjektet Kraft.

Bakgrunn:
Kunst-, kultur- og helseprosjektet KRAFT er inne i sitt 2. år. Prosjektet skaper arenaer og samarbeidsfora mellom etablerte kunstnere, kunstinstitusjonene i Bergen og enkeltmennesker med smertefulle livserfaringer. Tidsskriftet KraftVERK utgis kvartalsvis, som en dikt- og kortprosaantologi for ord som blir skrevet og lest utenfor det etablerte bokmarkedet. Tilsvarende møteplasser innen musikk, billedkunst og scenekunst er under planlegging.

Et annet initiativ er Amalie Skrams Hus, ett av ettervernstilbudene innenfor det psykiatriske helsevernet i Bergen. Dette er et kunstnerhus, hvor den kreative kraft i alle mennesker er bærebjelken og livsgnisten i tilbudet, vinklet i en positiv hverdag - ikke behandling.

Lille Scene-forestillingen ”Renset” har sin siste spillekveld 1. november. Stykket rommer flere ”tema”, som også tangerer lørdagens debatt på Småscenen. Mange av dem balanserer på den ofte skjøre knivseggen mellom kjærlighet og ondskap. Hvilke muligheter har kunsten for å formidle nettopp dette?

Handlingen i den kritikerroste nye filmen ”Himmelfall” er lagt til en psykiatrisk institusjon. Og her er rom for et rikt mangfold. På en humørfylt, direkte måte setter filmen også søkelys på ’normalitet’ og ’galskap’. Filmens splintrede mennesker viser seg å være ganske så hele, og vice versa.

Lørdagens tema er i høyeste grad aktuelt på den politiske dagsorden. Vi befinner oss i en fase av opinionsdanning for fremtidig handling og nye veivalg. Det skal i løpet av kommende vinter forfattes en handlingsplan for Bergen kommune om den videre forankringen av Kraft-arbeidet, ut over den tre-årige prosjektperioden. Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse vil man vise forbindelseslinjene mellom kunst, kulturell opplevelse og deltakelse og psykisk helse.

I seg selv vil lørdagens Horisont-program romme møter mellom mennesker og miljøer, mellom ord, tone og scene.

Den Nationale Scene, Småscenen lørdag 2/11 kl. 12.00:
Kunst og overlevelse
Fri entré.

 

Artikkelategori: