Modig gjort av TV2.

Endelig torde en nyhetsredaksjon å utilslørt kalle en spade for en spade.

I en nyhetssak torsdag 5 februar oppga Tv2 diagnosen til en person som tidligere har vært omtalt i mediene som en psykiatrisk pasient.
Dette er banebrytende og står som et eksempel til etterfølgelse av andre nyhetsredaksjoner om de tør.
Tv 2 tok bort sløret, sa navnet på en psykisk diagnose og forklarte i tillegg hvordan denne spesifikke personens utslag av diagnosen artet seg
i en gitt situasjon.
Hurra – det var på tide.
Vi skriker om åpenhet – vi skal stå frem og fjerne tabuer – det er ikke skam å være syk verken psykisk eller fysisk.
Allikevel tør ikke media bruke det rette navnet på noen av våre mest utbredte og økende lidelser.
De blir puttet i en sekk og omtalt under ett; psykiatrisk pasient. Har du møtt en har du møtt dem alle.
Denne såkalte taktfullheten medfører at folk som har psykiske lidelser blir gjort om til en stor identisk gruppe.
Alle er gærne, alle dreper og voldtar og alle bør fratas førerkort.
At mangfoldet av diagnoser og sykdomsutslag er like mangfoldig som innen somatisk medisin kommer ikke frem.
Tv 2 gjorde noe med dette i går.
De våget å gjøre noe annerledes.
Vi håper at dette blir lagt merke til og blir stående som et viktig eksempel på at det går an å være klar og tydelig omkring psykiske lidelser og det mangfold av varianter innen dette feltet.
Det tv2 gjorde i går var med på å fjerne stigma.

Blomster er avlevert redaksjonen

 

Artikkelategori: