Mors mat er mer enn kjøttkaker

Ungdom som er med på familieferier, spiser middag med mor og far og feirer familiebursdager slipper unna angst og depresjoner.

Ny forskning viser verdien av slike familieritualer. Man må bruke tid sammen med barna og motarbeide at ungdommene velger bort familien, sier Frode Thuen, forsker og professor i psykologi på Universitetet i Bergen.

En stor, ny europeisk undersøkelse blant 14-18-åringer viser at det er stor forskjell på den psykiske helsen til ungdom som deltar på familieaktiviteter og de som ikke gjør det. Ungdom som er mye sammen med familien sin, ser ut til å klare seg best. Samtidig er det stadig flere unge som trenger hjelp.

DET VI HUSKER
- Det er en stor del familieritualene vi husker når vi tenker tilbake på vår egen barndom: Hva vi pleide å gjøre på lørdagskveldene, i påsken, om sommeren og på bursdagene. De er med på å danne vår identitet, sier Frode Thuen.

Samtidig lever stadig flere foreldre i tidsklemma mellom jobb og hjem. Hjemme skal man rekke over husarbeid, matlaging, kjøring og henting, loppemarkeder og foreldremøter.
- Alle forventer at man stiller opp. Mange foreldre har kort og godt ikke tid til å være sammen med barna sine. I hvert fall ikke slik de helst ønsker det, sier han.
Paradoksalt nok er det altså rollen som den flinke forelder som gjør at man ikke har tid til å snakke med barna.

MINDRE HJEMME
Jeg tror mange foreldre for lett aksepterer at de unge velger seg bort fra familiens fellesskap. Kanskje på grunn av idealet om selvstendighet og kanskje på grunn av dårlig samvittighet. Det er ille nok at jeg ikke har tid til dem, om jeg ikke også skal trenge mine ønsker på dem, tenker mange. Det er å gjøre de unge en bjørnetjeneste, sier Thuen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barn var en time mindre hjemme i 1990 enn de var i 1980. Rusmisbruket blant barn og unge øker, stadig flere har psykosomatiske plager, og flere blir mobbet. Thuen mener en av grunnene kan være at familieritualene er å på vikende front.
Han tror flere og flere ser at man mistet noe på veien fra lydighetsidealet til dagens friere barneoppdragelse.
- Dette er bare en av mange undersøkelser som peker på at oppveksten kanskje ikke er så bra som vi tror. Da må man se hva man mistet og hvordan man kan få det med seg. Et problem er at mange unge seiler sin egen sjø, sier Thuen.

DEN RØDE TRÅDEN
For hvem har ikke hørt om tenåringsbarn som alltid «allerede har spist» når det er middag eller heller vil spille tv-spill enn å spille yatzy med mor og far.

- Da må man finne ut hva vil tenåringen gjøre sammen med foreldrene. Man må innse at man må være mer sammen og så finne ut hva man skal gjøre. Det skal ikke så forferdelig mye til. Men det krever bevissthet og fleksibilitet, sier Thuen.
Han anbefaler foreldre å skape tradisjoner.
- Ritualene er tråden i veven som utgjør livet vårt, det som knytter sammen de uendelige brokkene av erfaringer og opplevelser og skaper et helhetlig bilde. Uten slike ritualer ville vår fortid fortone seg som usammenhengende og uforutsigbar, sier Thuen.

 

Artikkelategori: