NYTT HÅP FOR MENNESKER MED SOSIAL FOBI

Tidsskrift for Norsk Psykologforening 12/01

- De andres blikk er vårt fengsel, deres tanker er vårt bur, er det blitt
sagt. Mennesker som plages av sosial fobi, frykter situasjoner der andre vil
se på dem, vurdere dem og danne seg en mening om dem. De er redde for å bli
betraktet som nervøse, svake eller dumme. Dette kan være invalidiserende,
fordi de ofte vil trekke seg tilbake i forhold til venner og familie, og de
kan få problemer med arbeid og utdanning.

Nå prøver Modum Bads Nervesanatorium ut en ny og lovende behandlingsmodell
for mennesker med sosial fobi. I Tidsskrift for Norsk Psykologforening
beskriver Finn Magnus Borge, Asle Hoffart, Svein Myklebust og Gro Nore nært
og konkret hvordan de legger opp arbeidet, for eksempel med kvinnen som var
så redd for å rødme i samvær med andre: "Hun fryktet at rødming i andres
øyne ville bli sett på som et tegn på at hun var stakkarslig, umoden og at
det var synd på henne. Hun hadde skaffet seg en hårfrisyre som gav rom for å
gjemme ansiktet når hun trengte å skjule rødmingen." Slike forsøk på skjule
sin nervøsitet er vanlig, og et mål med terapien er å vise at de egentlig
gjør situasjonen verre.

Personer med sosial fobi har ofte forvrengte forestillinger om hvordan de
oppfattes av andre. De trenger hjelp til å skape et realistisk selvbilde.
Forsikringer om at de tar feil, hjelper ikke. Derfor må metodene som tas i
bruk være svært konkrete. Ved at de får se seg selv på video, får klientene
se at de ofte lykkes bedre i sosiale sammenhenger enn de selv tror. Gjennom
praktiske øvelser lærer de at ting de gjør for å føle seg trygge - for
eksempel å skjule ansiktet, holde hånda for munnen eller å øve seg på hva de
skal si - kan øke angsten istedenfor å redusere den.

Behandlingsmodellen viser lovende resultater, sier terapeutene ved Modum
Bad.

Kontakt:

Finn Magnus Borge eller Asle Hoffart, Modum bads Nervesanatorium,
tlf 32 78 97 00, faks 32 78 83 08.

Nina Elisabeth Strand
redaksjonssekretær
Tlf 23 10 31 30 (sentralbord), 23 10 31 58 (direkte)
E-post nina@psykol.no
Faks 22 42 42 92

 

Artikkelategori: