Om førerkort og medikamenter

Helsedirektoratet arbeider med å ferdigstille nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften (lovdata.no) – helsekrav til førerett. Det vil bli utarbeidet ny helseattest og faglig veileder til de nye reglene.

Nye helsekrav for førerkort – ny dato:

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet arbeider med nytt regelverk for helsekrav for førerrett etter førerkortforskriften.

Målet har vært å gjennomføre endringene fra 1. januar 2016. På grunn av behov for flere høringsrunder og andre utfordringer som har dukket opp underveis, må datoen utsettes. Nytt regelverk vil tre i kraft fra 1.7.2016. 
Biler om bord i ferge

Artikkelategori: