Pårørende utslitt av psykiatrikrisen

Krisen i Oslo-psykiatrien går ut over de pårørende, mener Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri.

Avmakt, frykt og utslitthet er vanlige følelser blant medlemmene.
Mange av våre medlemmer er presset ut i uføretrygd. Den svingdørspolitikken som drives i psykiatrien i dag fører til stor utrygghet og merbelastning for pårørende, sier Bjørg Njaa, leder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP).

Hun forteller om et fremmedgjørende system, der pasienten står langt fra fokus. Et system der den psykisk syke pasienten blir sykere av utrygghet og forvirring, fordi hun må forholde seg til et nett av offentlige instanser som sosialkontor, trygdekontor og sykehus. Og der de pårørende ender opp som utslitte organisatorer. -Tenkningen som ligger til grunn for psykiatrien er uttrykk for et foreldet menneskesyn, i en uegnet organisasjonsform. Hovedproblemet er at det ikke finnes noe sammenhengende tilbud. Det rammer våre medlemmer veldig sterkt, sier Njaa.

Føler avmakt
I Aftenposten Aften torsdag fortalte leder Tone Tellevik Dahl i
Sagene-Torshov bydelsutvalg om psykiatriske pasienter som skrives ut fra sykehus til et manglende tilbud i bydelen. Det er en virkelighet som Njaa kjenner seg igjen i.

-Mange pårørende føler stor avmakt. De er utrygge, usikre og redde fordi situasjonen er så uforutsigbar. Det rammer Oslo ekstra sterkt. LPP krever nå at man fryser antall sengeplasser i institusjonene frem til tilbudet ute i bydelene er bygget opp.

-Det er en ubalanse i nedbyggingen av institusjonsplasser og oppbyggingen i tilbudet ute i bydelene. Det er noe skikkelig, ordentlig gæer'nt med systemet, sier Njaa.

I tillegg mener foreningen at man må bygge opp områdene som fokuserer på medmenneskelig kontakt.

-Det kuttes på de områdene hvor de psykiatriske pasientene har muligheten for å få et liv. Det virker som det er en grunnleggende svikt i forståelsen for pasientenes behov, sier Njaa.

CHRISTINE ENGH
Aftenposten 02.09.02

 

Artikkelategori: