Seroxat

Det har vært mye negativt fokus på Seroxat i det siste. Statens legemiddelverk nyanserer bildet en smule på sine nettsider

Statens legemiddelverk

Artikkelategori: