Svar fra KrF om uføretrygden

Her følger KrFs svar om uføretrygden:

Hei, her er svar på spørsmålene vi fikk:

1)

Vil KrF i en borgerlig regjering kjempe for at uføretrygdede med angst og depresjon (og andre psykiske lidelser) får beholde uføretrygden som i dag, og at det ikke blir vanskeligere enn i dag å få innvilget uføretrygd for denne gruppen?

Alle mennesker har forskjellige egenskaper og ulike behov, og for KrF er det viktig å sikre gode ordninger for dem som ikke har mulighet til å arbeide. KrF mener at mennesker som lider av psykiske lidelser skal gis individuell behandling. For noen vil det si å til rettelegge slik at de kan være i ordinært arbeid, mens for andre vil det si andre ordninger som sikrer inntekt, slik som uføretrygd.

2)

Vil KrF kjempe for at personer med full uføretrygd fortsatt får tjene en del utenom trygden?

KrF mener at det må bli  enklere å kombinere trygd med arbeid slik at flere kan komme tilbake i arbeidslivet, og uføretrygden må utformes slik at man hele tiden vil tjene på å prøve seg i arbeidslivet.

3)

Vil KrF kjempe for at uføretrygden fortsatt skal følge pris- og lønnsvekst?

KrF har i hovedsak støttet den nye uføretrygdordningen som er vedtatt, men vi gikk imidlertid inn for at uføretrygden også skulle kunne gis om uføregraden var lavere enn 50 pst. Den nye uføretrygden i folketrygden reguleres i samsvar med reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden. Dette reguleres utfra gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. KrF har støttet denne reguleringsmåten og vil fortsatt gjøre det.

Mvh

Laila Dåvøy

KrF

KrF svarer om uføretrygden

Artikkelategori: