Trygdeskandalen: «Feil å sammenligne med 22. Juli»

Innlegg i Dagbladet av Audun Lysbakken, leder i SV og Freddy André Øvstegård, SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen:

«Det er dypt problematisk og saklig sett feil å sammenligne trygdeskandalen og 22. juli, slik Svein Harberg fra Høyre og DN-kommentator Kjetil Alstadheim har gjort forrige uke.»

Frossen foss

Artikkelategori: