Utbrent? - Ikke skyld på jobben

350000 nordmenn, eller 15 prosent av alle arbeidstakere, hevder de er utbrente. Psykiater Bjarte Stubhaug mener folk må ta ansvar for seg selv og ikke skylde på jobben når de kjenner seg utmattet og deprimerte

Av AUD DALSEGG og NICOLAI HEYERDAHL - Dagbladet
Overlegen på psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus - og leder i Norsk Psykiatrisk Forening - vakte oppsikt med sitt utspill i NRK i går, der han hevdet at utbrenthet var blitt en motediagnose.

- Det er nærmest blitt «politisk korrekt» å være utbrent og å knytte helseproblemene til arbeidslivet. Men det er for enkelt å relatere alle slike utmattelsestilstander til jobben. Det kan handle om personlighet, om forhold i personens private liv, som samlivsbrudd, sorg og krenkelser. Utbrenthet eller utmattelse kan i en del tilfeller også skyldes fysiologiske forhold som hormonsykdommer eller infeksjoner, sier Stubhaug.

Tøft
Han erkjenner at det likevel er mange som føler at arbeidslivet er tøft.

Arbeidstakere som sier de har møtt veggen som følge av jobben, blir ofte sykmeldte i lang tid.
De får beskjed om å gå hjem og ta det med ro.
- Langvarig sykmelding og hvile er ingen effektiv medisin mot utbrenthet. Folk som føler seg utmattet, vil oftest trenge å gjøre noe aktivt for at de skal få det bedre. De må ta ansvar for sin egen tilstand, ikke bare framstå som offer for et tøft arbeidsliv og hardt jobbpress, sier Stubhaug.

Skifte jobb
Han tror mange i jakten på karriere og status tar på seg lederjobber de ikke takler mentalt:

- Man kan skylde på krav og stress, men når lederansvaret skaper store bekymringer og indre uro, kan det også hende man bør finne seg en annen jobb.

- Å erkjenne at man har en funksjon som er for krevende, og heller velge noe annet, er et eksempel på å sette grenser for seg selv, sier Stubhaug.

Det er som oftest noe man kan gjøre for å lette en arbeidssituasjon og det psykologiske presset.
Å lære strategier for å takle stress og travelhet, er også nyttig.

- Mange har etablert slitsomme, negative tankemønstre: Du tror ikke du får til noen ting, du er pessimistisk, gruer deg for nye oppgaver osv. Det er viktig å komme ut av slike mønstre, enten ved egen hjelp eller med profesjonelle.

Stubhaug tror på fysisk aktivitet.

- Man blir ikke frisk av å isolere seg, legge seg på sofaen og ta det med ro. Forskning har vist at fysisk aktivitet hjelper i forhold til depresjoner. Mange i kategorien utbrente har depressive eller lettere reaksjoner.

Stubhaug gir kredit til statsminister Kjell Magne Bondevik, som fikk en depressiv reaksjon for to år siden:

- Han sa ikke at han var utbrent, men at det var psykologiske reaksjoner blant annet som følge av sorg. Og han var tilbake på jobb etter tre uker.

- Når du sier det er for lettvint å si at man er utbrent, er ikke det også klar adresse til legene som skriver ut sykmeldinger?

- Noen er for strenge, mens andre er for slepphendte med sykmeldinger. For noen med ekstreme utmattelsesreaksjoner kan det være nødvendig med en langvarig sykmelding, mens det for andre er viktig å fortsette i hel- eller deltidsstilling for å mestre hverdagen, sier overlege Bjarte Stubhaug.

Han holder på med et doktorgradsarbeid ved Universitetet i Bergen, der han ser på utmattelsestilstandene som gjennom tidene har hatt ulike navn. Han forsker også på sammenhengen mellom utmattelse, stress og personlighet.

 

Artikkelategori: