Psykiatripasientenes 10 bud.

  1. Snakk aldri om at du vil hoppe fra Askøybrua, det kalles på fagspråket utagering.
  2. Lat som du ikke vil på sykehus, og du blir med en gang et interessant innleggelsesobjekt
  3. Si at du liker å ligge på gangen, og de gir deg ganske snart et rom.
  4. Mas om å få snakke med lege, og du slipper høyst sannsynlig unna legesamtale.
  5. Vil du være i fred for personalet, legg deg i sengen, og de glemmer at du er der.
  6. Be om medisiner, og du får hva det skal være når du måtte ønske det.
  7. Utager, og legen kommer styrtende og snakker med deg med en gang.
  8. Si at du må ligge på rom, og de gir deg korridorseng så du slipper å være forlatt alene.
  9. Lat som du vil bli på sykehuset for evig tid, og de slipper deg ut med en gang.
  10. Hopp fra Askøybrua, og det heter ikke lenger utagering, men selvmord.

Gunhild Hofstad

Artikkelategori: