Spilleavhengighet og spilleautomater

Åpent brev til Kristin Ravnanger

Aurora Bergen
Ressurssenter For Psykisk Helse
Lars Hillesgt 17
5008 BERGEN

Statsekretær Kristin Ravnanger
Sosial- og Helsedepartementet
Pb.8011 Dep
0030 OSLO Bergen, 5.2.02

Sak: spilleavhengighet og spilleautomater.

Det har i lengre tid pågått en diskusjon i samfunnet om spilleavhengighet og tilstedeværelsen av spilleautomater.

Å være spilleavhengig regnes for å være en psykisk lidelse ifølge diagnostiske kriterier fra DMS 4 og ICD10.

Hva kan samfunnet gjøre med de spilleavhengiges situasjon? Skal vi ta dem på alvor eller skal vi bare neglisjere deres skrik om hjelp?

Mange spilleavhengige hevder at det er tilgjengeligheten som er det største problemet, at de finnes automater i nesten alle butikker , restauranter, på sentre osv. Det er den store tilgjengeligheten som blir for fristende for mange.

Aurora Bergen krever at myndighetene gjør noe med et alvorlig helseproblem som har ført til suicid og økonomisk ruin for mange. Vi krever at automatene blir fjernet fra alle butikker og restauranter og at det blir laget egne spillehaller med vakter som overholder aldergrensene. Vi bryr oss lite om at spillepengene gir humanistiske organisasjoner økonomisk støtte, da vi anser dette som blodpenger som har kostet 10 000ener av mennesker mye lidelse og nød. Staten for heller dele ut penger til disse organisasjonene.

Vi håper at noe skjer med et alvorlig samfunnsproblem, og vi bør ta et særlig hensyn til mennesker som har en svakhet for spillemani.

Med hilsen

Terje Ivory Hartvedt Lerøy

Leder Aurora Bergen

 

Artikkelategori: