Voksne barn av ikke-fungerende familier

Begrepet "voksent barn" betyr ikke at denne voksne personen oppfører seg som et barn, men at det inne i denne personen er et INDRE BARN som har blitt krenket og såret og nå trenger å bli sett.

Det voksne barnet er på en måte fengslet av sin fortid slik at det ikke er fri til å delta for fullt i nåtiden. Det voksne barnet trenger å snakke sant om sin fortid slik at ressurser skal kunne frigjøres. Så lenge det lesses lokk over fortidens sår, forblir personen bundet av disse opplevelsene.

Kjennetegn på "det voksne barn":
•Vi blir isolert og redd andre mennesker, særlig autoritetspersoner.
•Vi frykter sinne og personlig kritikk
•Vi dømmer oss selv strengt og har lav selvfølelse
•Vi handler ikke, vi reagerer
•Vi er avhengige personer, som er livredde for å bli sviktet.
•Vi vil gjøre alt vi kan for å beholde en venn. På denne måten prøver vi å unngå å føle på smerten over at våre foreldre følelsesmessig ikke var tilstede når vi trengte dem.
•Vi blir alkoholikere, finner oss i sterk undertrykking, gifter oss med dem - eller begge deler. Eller vi finner andre tvangspregede personer som vi fortsetter å spille ut vår frykt for å bli sviktet med.
•Vi tiltrekkes av spenning etter år i traumer og familiemessig " såpeopera".
•Vi lever vårt liv utfra det synspunkt at vi enten hører til taperne eller til de som redder andre. I vår kjærlighet, vennskap eller karriære-fellesskap føler vi oss tiltrukket av de samme personlighetene, nemlig taperne og de som vil redde andre.
•Vi misforstår kjærligheten med det å synes synd på, og har en tendens til å elske mennesker som vi kan synes synd på og redde.
•Vi følte oss ansvarlige for ustabiliteten i vårt eget hjem, og som et resultat av dette føler vi oss ikke berettiget til å leve et uavhengig liv nå.
•Vi får skyldfølelse om vi står frem på egne vegne - i stedenfor å gi etter for andre.
•Vi ble slike som hele tiden søkte å bli godtatt av andre og mistet vår egen identitet i prosessen.
•Vi har en overutviklet sans for annsvar overfor andre, men er i liten grad opptatt av vårt ansvar overfor oss selv.
•Vi har blitt vant med å fornekte våre egne følelser.dette har gjort oss fremmede for våre egne følelser, og vi har mistet mye av evnen til å gjenkjenne og uttrykke dem.

(Kilde ukjent)