«On Being Sane in Insane Places»

På nettsiden til «De nasjonale forskningsetiske komiteene» er den berømte studien til David L. Rosenhan omtalt – «On Being Sane in Insane Places», sitat:

«Psykologen David Rosenhan sendte han 8 psykisk friske deltakere til ulike psykiatriske sykehus. De ble lagt inn med diagnosen schizofreni. Sykehuspersonalet oppdaget ikke at de egentlig var friske. Det oppdaget imidlertid de som virkelig var syke.»

Det er ikke noen grunn til å tro at resultatet ville blitt annerledes i dag, på f.eks. Sandviken sykehus.

Les studien i sin helhet her.

Artikkelategori: