— Patologisering av livet

  • I Le Monde diplomatique mars 2018 har psykiateren Gérard Pommier en kommentar om den voldsomme veksten i antall psykiatriske diagnoser i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) – fra 60 diagnoser i DSM-I i 1952 til 410 i DSM-IV i 1994.

    Ingressen:

    Patologisering av livet

    Århundrer med kliniske observasjoner gjorde den europeiske psykiatrien i stand til å skille mellom lidelser som krevde medikamentell hjelp og de som kunne løses bedre med samtaler. Nå har legemiddelindustrien tatt over og forvandlet normale plager til patologier.

    Vi legger ved faksimile av kommentaren i to deler, den andre i postingen under denne. (Gjengitt med tillatelse.) Teksten «Patologisering av livet» er tilgjengelig hos Le Monde diplomatique bak betalingsmur.

Faksimile av første halvdel av kommentaren «Patologisering av livet» fra Le Monde diplomatique, gjengitt med tillatelse

Artikkelategori: