Mer om patologisering av livet

Faksimile av andre halvdel av kommentaren «Patologisering av livet» til psykiateren Gérard Pommier fra Le Monde diplomatique mars 2018 ligger ved denne artikkelen, gjengitt med tillatelse. Problemet som Pommier tar opp, er også berørt i kapittel 2.5 «The definition of depression» i artikkelen «The Antidepressant Web - Marketing depression and making medicines work» i tidsskriftet International Journal of Risk & Safety in Medicine i 1997, av Charles Medawar, som er «specialist on medical policy and drug safety», og har skrevet flere bøker, bl.a. «Medicines Out Of Control?: Antidepressants And The Conspiracy Of Goodwill».

I artikkelen fra 1997 listet Charles Medawar opp antall diagnoser i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) i tidligere utgaver av denne, men som dere ser, er antallet han oppir noe avvikende fra det som kom fra Gérard Pommier:

Number of 'diagnostic entities' in DSM

Edition Date Number

DSM-I 1952 106

DSM-II 1968 182

DSM-III 1980 265

DSM-IIIR 1987 392

DSM-IV 1994 307

Medawar oppgir altså 106 diagnoser i DSM-I i 1952 og 307 diagnoser i DSM-IV i 1994, mens Gérard Pommier sier det var 60 i 1952 og 410 i 1994 i samme versjoner av DSM. Men selv om de teller noe ulikt – tendensen er likevel den samme – det har vært en kreftsyk vekst i antall psykiatriske diagnoser.

PS

Som nevnt i artikkelen over denne på hieronimus.org, kan teksten «Patologisering av livet» leses hos Le Monde diplomatique bak betalingsmur.

 

 

Faksimile av andre halvdel av kommentaren «Patologisering av livet», gjengitt med tillatelse fra Le Monde diplomatique

Artikkelategori: