Psyke blir syke

Lettere psykiske lidelser gir fire ganger så stor risiko for hyppige sykehusinnleggelser.

Klar sammenheng
Ny dansk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom lettere psykiske lidelser og somatiske innleggelser.

Professor Ulrik Fredrik Malt ved Rikshospitalet leder den eneste avdelingen i Skandinavia som jobber med denne problemstillingen. Han sier tendensen er den samme i all vesteuropeisk forskning.

- Det å få en alvorlig diagnose er i seg selv årsak til at mange får psykiske problemer, men andre pasienter med mer diffuse og sammensatte plager risikerer å gå inn og ut av sykehus dersom ikke de får en grundig utredning, sier Malt.

Psykiatere på somatisk avdeling
Ved Ullevål Universitetssykehus er det ansatt psykiatere som utreder pasienter på de somatiske avdelingene. Thomas Small er blant disse. Han mener det er stort behov for hans faggruppe på de medisinske avdelingene.

- Mange pasienter får store problemer når de får en alvorlig diagnose, og da kan vi være til hjelp, sier Small. Andre pasienter har mer sammensatte problemer som utredes av leger og psykiater i samarbeid.

- De fleste pasientene er svært glade for at en psykiater også trekkes inn i behandlingen, men enkelte reagerer med skepsis og frykt for ikke å bli tatt alvorlig, sier Small.

Akuttmedisinsk avdeling har egen fast psykiater på avdelingen. Avdelingsoverlege Dag Jacobsen sier erfarningene med dette samarbeidet er svært gode.

- De andre fagruppene på avdelingen er blitt flinkere til å tenke helhet når en pasient kommer inn, noe som gjør at legene i stadig større grad selv finner ut når en pasient har behov for psykiater mer enn medisinsk legehjelp, sier Jacobsen.

En undersøkelse utført på avdelingen av mennesker som kom inn med sterke brystsmerter, viste at det var dobbelt så mange som hadde panikkangst enn som faktisk hadde noe galt med hjertet.

- Se mennesket i sammenheng
Mental Helse Norge er ikke overrasket over tallene i den danske undersøkelsen. Informasjonsleder Hilde Evensen Holm sier dette viser behovet for å se hele mennesket i sammenheng.

- Mange leger er ikke flinke nok til å vurdere hele pasienten, men ser på sitt enkelt fagfelt, og leter etter medisinske årsaker til plagene. Dette er en utfordring, både for legene, pasientene og menneskene rundt dem, sier Holm.

Mental Helse Norge synes samarbeidet på Ullevål og Rikshospitalet høres svært spennende ut. I dag er det svært mange sykehus i Norge som ikke har et slikt samarbeid mellom psykiatrisk avdeling og somatiske avdelinger. -Dette er et samarbeid som alle sykehus burde satse på, sier Holm.

Manglende oppfølging
Mens pasientene får et bra tilbud mens de er innlagt på sykehus som har både psykiater og leger, er problemet når pasienten skal skrives ut.

- Det er altfor vanskelig å få oppfølging utenfor sykehuset, mener psykiater Thomas Small.

Dette kan også være en av årsakene til at mange av pasientene kommer inn igjen på medisinske avdelinger.

Av Hilde Torgersen, PULS
Tilrettelagt for nett av Solveig Husøy

 

Artikkelategori: