Når angsten blir med deg til sengs

Angst er den viktigste psykologiske årsak til at en person ikke fungerer seksuelt. Angsten virker hemmende eller blokkerende på seksuelle følelser. Oftest beror det på at noe ved den seksuelle situasjonen virker truende og skremmende.

PRESTASJONSANGST
Kanskje den vanligste og enkleste angstårsak til seksuelle problemer og samlivsvansker er prestasjonsangsten, angsten for ikke å få det til. Et element av prestasjonsangst er det i alle seksuelle problemsituasjoner uansett bakgrunn og årsaksforhold. Det skal ikke mange episoder av "mislykket" sex før prestasjonsangsten melder seg, særlig ikke hvis man er sårbar, følsom og nærtagende. Et par-tre tilfeller av vansker med å få til skikkelig ereksjon, kan være nok til å utvikle en hårdnakket angst. Prosessen bak slike reaksjoner er enkel. Etter noen nederlag, frykter man for gjentagelse, for at man igien skal "dumme" seg ut, avsløre sin hjelpeløshet og tilkortkommenhet.

Når så en seksuell situasjon melder seg, blir man angst. Man "våger" ikke å gi seg de erotiske og seksuelle følelser i vold. Man "holder" igjen. I stedet for å gi seg hen, gi seg over til sine erotiske følelser, blir man en observatør til egne prestasjoner. I stedenfor å nvte, blir man gearet på å yte, være flink. Desto mer man tenker, observerer og er innstillet på å være flink, desto vanskeligere blir situasjonen. Dermed er man oppe i en vond sirkel, hvor man "skrur" seg ned i elendigheten. Angsten melder seg ikke bare når man befinner seg i en konkret seksuell situasjon. Den kan også utløses av fantasier og erotiske følelser.

Angsten er som en "bryter", den slår av de seksuelle spenningene og følelsene i stedenfor å slå dem på. Når en seksuell situasjon melder seg, enten det er tale om konkrete forhold eller fantasier, kommer angsten. Personen lar seg distrahere ut av situasjonen fordi den er truende og farlig. Anorgastiske kvinn" forteller ofte om slike "avledningsmanøvre". De blir gjerne opphisset, reagerer seksuelt på stimuli. Men når de har nådd et visst nivå av spenning, er det som om en bryter slår av deres følelser. De merker det best ved at tankene begynner å vandre, de klarer ikke å konsentrere seg om den erotiske situasjonen, fordi den er for truende og farlig. I stedenfor å "koste på", lar de tankene seile vekk til andre områd", til jobb,ungene o.l. Dermed synker Iysten og begjæret og angsten blir mindre plagsom og pinefull.

FARLIG NÆRHET
Noen former for seksuell angst kan ha sammenheng med oppdragelsen. Hvis man som barn " blitt skremt, eller har fått innprentet det forkastelige, skammelige og skyldfremkallende ved sex, skal det ikke så meget til før man som voksen kan få vansker med å utfolde seg seksuelt på en naturlig og avspent måte. Vonde og skremmende følelser følger med på lasset inn i den voksne verden.

Andre ganger ser man at angsten er forbundet med dypereliggende forhold. Da kan være angst for fysisk nærhet. Vi har alle en viss angst for at andre kommer for tett innpå en. Trø meg ikkje for nær, heter det. Men hos noen " denne angsten så uttalt at seksuell kontakt blir umulig. Man opplever denne nærheten som farlig man er redd for å gå i stykker eller i oppløsning. Seksualiteten oppleves som en slags truende invasjon, hvor man frykt" for at ens integritet kan gå til grunne.

Atter andre ganger kan det være angst for suksess Det høres merkelig ut. Er ikke suksess noe alle ønsker seg? Jo, utvilsomt, men ganske mange synes at de ikke fortjener den. De er ikke gode, snille eller verdige til å ha det godt. De tåler ikke suksessen, noen ganger fordi den er for god til å være sann, andre ganger fordi de har et stort straffebehov. De føler seg ikke vel uten å straffe seg selv.

Angst for underkastelse kan være en annen viktig faktor bak seksuelle problemer. Man er redd for å bli bundet av en bestemt person, knyttet for sterkt til vedkommende og på den måten bli avhengig. I avhengigheten ligger innebygget en angst for underkastelse.

UNDER OVERFLATEN
Angsten er ofte ikke bevisst for personen. Hell" ikke oppleves de seksuelle vansker som uttrykk for angst. Det dreier seg om ubevisste prosesser. Desto dypere angsten sitter, desto dypere røtter den har i personens utviklingshistorie, desto mindre forstår vedkommende av sine egne reaksjon". Det er intet han eller hun heller vil enn å fungere godt seksuelt, samtidig som det altså ikke går bra. Hvorfor har jeg det slik, spør personen. Hva er i veien siden vi ikke fungerer sammen?

Det er ingen enkel sak å gi et entydig svar. Forholdene varierer fra person til person. Det som må til er en grundig saumfaring av ens livssituasjon. Det oppnår man lettest ved a ta kontakt med en fagperson, for eksempel en psykiater eller psykolog. De kan bidra til å gi personen større grad av selvinnsikt og forståelse for egne reaksjoner og opplevelser.

Angst kan være vanskelig å behandle. Ofte må man ty til en kombinasjon av medikamenter og psykologisk behandling (samtaler). Det kan ta adskillig tid før en når ned i de dybder av personlighetsutviklingen hvor man finner røttene til plagene og angsten. Ofte er det også snakk om en kombinasjon av plager, hvor depressive følelser er tilstede, gjerne blandet sammen med sinne, bitterhet, aggresjoner og fortvilelse. Aggresjonene våger man ikke å akseptere. Man "omvender" dem til angst fordi det er lettere å leve med.

NOEN DEFINISJONER
Angst er en subjektiv tilstand, kjennetegnet ved at personen føler en indre uro, spenning og ubehagstilstand. Noen ganger kommer angsten i anfall, andre ganger er den tilstede i kronisk form. Enkelte kan fortelle at angsten er knyttet til bestemte gjenstander eller situasjoner, andre at den er frittflytende. Såvidt vi vet i dag er angst uttrykk for en spesiell tilstand i sentralnervesystemet. Hva som utløser denne tilstand varierer fra person til person. Noen har en lav angstterskel. Det skal svært lite til for å utløse angstreaksjoner. Andre tåler adskillig av påkjenninger og belastninger før de opplever angst. Hva disse forskjeller beror på vet vi lite om. De vanligste seksuelle problemer vi opererer med er impotens og for tidlig sædavgang hos menn samt vansker med å få utløsning hos kvinner. I de senere år har det vist seg at Iystproblemer forekommer ganske ofte hos begge kjønn. Med Iystproblemer forstår vi at personen ikke er i stand til å reagere med erotiske følelser på gitte stimuli, enten det er tale om konkrete sanseinntrykk eller seksuelle fantasier. De lar seg ikke stimulere til seksuell spenning og opphisselse. Med impotens forstår vi at en mann ikke er i stand til å få en reisning som er god nok til at han kan gjennomføre et samleie. For tidlig sædavgang betyr at mannen ikke er i stand til å utøve styring og kontroll over sæduttømningsrefleksene. Han klarer ikke å "holde" igjen. Den anorgastiske kvinnen utøver en ufrivillig hemning over sin orgasmereaksjon.

Av Berthold Grunfeld

 

Artikkelategori: