Å leve med angst

Beskrivelse: 

En bok som kan sies å være Angstpasientens "Bibel". I den nye boka til Psykiater Pål Abrahamsen “ Alltid nye muligheter”, som er utgitt på NKS Forlaget , kan du lese mer om disse temaene, samt få med deg god og viktig informasjon om proffesjonell samhandling, dvs møter mellom mennesker hvor formåler er å oppnå resultat.

Alltid nye muligheter
Psykiater Pål Abrahamsen, bokaktuell med boka “ Alltid nye muligheter”:
En bok om kommunikasjon og mellommenneskelig forståelse.

HVA ER GOD BEHANDLING? Prinsipper for behandlere.

Ved Pål Abrahamsen, lege, spes i psykiatri.

1. Vis respekt - for mennesker i nød og deres fortsatte evne til å finne sine egne løsninger, selv om de føler seg presset opp i et hjørne. Verdighet må alltid komme i første rekke.

2. Behov for å sette seg godt inn i den aktuelle situasjon og ikke felle dom eller komme med råd på altfor tynt grunnlag.

3. Klok balanse mellom menneskelig nærhet og profesjonell avstand.

4. Symmetrisk samtale mellom behandler og klient samtidig som det foreligger en ulikevekt. Den hjelpegivende må hele tiden kunne utnytte sine faglige kunnskaper og erfaring vis a vis den hjelpsøkende.

Jf. Søren Kierkegaard (1859):

Forholdet mellom Hjelperen og den der skal hjælpes maa være saadan - at man naar det i Sandhed, skal lykkes En at føre et menneske til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde Ham der hvor Han er og begynde der. Det er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, Han er selv i en Indbildning naar Han mener at kunde hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunde hjælpe en Anden, maa jeg forstaa mer end Han - men dog først og fremmest forstaa det Han forstaar. Naar jeg ikke gør det, da hjælper min Merviden ham slet ikke.

5. Anerkjennelse av at det foreligger samtidig behov for forandring og konstans. Livet er en elv. «Du kan ikke stige ned i den samme elv to ganger, andre gangen er både du og elven annerledes.» (Heraklit).

6. Utviklingen i menneskers liv skjer sprangvis (jfr Mao, Kant, Heidegger).

7. Ambivalens er et grunnleggende menneskelig trekk og derfor ikke nødvendigvis uttrykk for noen sykdom. («Jeg vil være syk, men frisk. La meg være barn, men betrakt meg som voksen. Gi meg hjelp. Men jeg skal klare det selv. Osv.)

Det er viktig at behandlere har slike prinsipper for øyet når de skal starte opp en behandling. Kanskje er det viktig at klientene eller pasientene også tenker at virksomheten skal foregå etter noen allmenngyldige prinsipper også. Det kan til og med være at noen har flere slike prinsipper som de mener bør være med – kanskje kunne vi diskutere dette, fagfolkene og dere som skal ha hjelp av oss.
Med utgangspunkt i mange års virke innenfor det psykiatriske fagfeltet og fra erfaringer med organisasjoner, systemer og personer i konflikt, gjennomgår forfatteren konsekvenser av det vi gjør i samhandling med andre.
Boken formidler mange praktiske eksempler et optimistisk syn på at det alltid finnes nye muligheter.
Vi kan forbedre samarbeidsformene våre og slippe til mer kreativitet og glede.

I et samfunn med et voksende antall organisasjoner og lag, på arbeidsplasser og i miljøer i sin helhet vil denne boka kunne fungere som en fin veileder til konfliktløsning og samtidig gi leseren refleksjoner over ting og situasjoner man ellers ville sett på som fastlåste.
Boka er viktig både for fagfolk og legfolk.

-

Isac Marks bok er den beste jeg har lest om angst fordi den er så anvendelig. Den kan brukes av angstpasienter i eksponeringsterapi, og gir både en god faglig innføring i angstens forskjellige uttrykksformer ,diagnoser fra generalisert angstsyndrom, panikkangst og spesifikk fobisk angst. Boken gir mange gode råd til angstpasienter om mestringsteknikker og tips for å overvinne og/eller å lære seg å leve et fullverdig liv meg angst. Boken har hjulpet meg til å klare å gå i butikker, overvinne heisskrekk, klare å komme meg til byen, og generelt å kjempe mot angsten. Den fremhever også at angsten er en del av den menneskelige eksistens, på godt og vondt.
Den er en bok som kan sies å være Angstpasientens "Bibel".

Boken er i tillegg lettlest og burde være i enhver angstpasients hylle.

Terje Hartvedt Lerøy
    
 

Forfatter: 

Isac Marks