Pappas Prinsesse

Sigrid Beate Edvardsen sonet mange år i fengsel for drapet på sin far-
En handling hun ikke kan huske å ha utført.
Pappas Prinsesse er en bok om et barn som blir misbrukt og
hvordan misbruket preger henne i voksen alder.

 

Forlag : Publicom 2012

Forfatter: 

Sigrid Beate Edvardsen