Angstens utganger

Beskrivelse: 

Forlag:Pax Forlag as 1995 “I arbeidslivet er angst mer et tabu, enn et fengselsopphold”, skriver Eva Rognvik, en av kvinnene bak selvhjelps gruppen “Bare angst” i Bergen.

Der har hun møtt mennesker som bruker måneder på å overvinne angsten for å gå på butikken, aldri tør delta på barnas foreldre møter og er livredd for å åpne døren når noen banker på. Enda verre er det å fortelle at dette sliter man med å få andre til å forstå problemene. Verst er det å finne veien ut av angsten. Angstens utganger setter ord på uklare følelser og viser angst rammede og pårørende hvor løsningen kan finnes. Til Eva Rognvik har en rekke kvinner og menn fortalt om de møysommelige skrittene for å bli bedre, andre forteller om hvordan de tross stor motstand virkelig klarte å bli friske. Samtidig tegner forfatteren et kart over hjelpe instanser i det norske velferdssamfunnet og gir gode råd om hvor det er hjelp å få. Angst er mer utbredt enn alle tror. Alle kan kjenne igjen noen av problemene fra samvær med andre.

Eva Rognvik skrev i 1987 Bare Angst, en bok som ble oversatt til svensk og har fått en stor leser skare. “Angstens utganger” er hennes andre, oppsumerende bok etter at hun nå har avsluttet arbeidet i selvhjelps gruppene.
 

Forfatter: 

Eva Rognvik