Den indre samtalen

Beskrivelse: 

Forlag: Gyldendal norsk forlag as. 2000 Terapi er en oppdagelsesreise der svarene aldri er gitt på forhånd, og der reiseopplevelsene i seg selv er verdifulle. I kognitiv terapi rettes fokuset mot det klienten selv opplever som problemfylt i sin daglige tilværelse.

 Terapeuten søker aktivt og målrettet for å få klienten til å forholde seg uforskende og spørrende til sitt liv, sine tenkemåter og sin egen indre samtale. Dette gir nye opplevelser som gir verdifulle svar knyttet til sitt eget liv.

Som i all terapi er en god relasjon mellom klient og terapeut det bærende element– selve forutsetningen for at det terapeutiske metodene blir virksomme. Det er i møtet mellom klient og terapeut at terapi oppstår. Boken viser hvordan en kognitiv tilnærming kan fremme et slikt aktivt samarbeid hvor begge parter deltar, men hvor klienten er den som gir retning og bevegelse.
Den indre samtalen gir en praktisk innføring i kognitiv terapi. Boken er rettet mot alle som i sitt daglige arbeid møter mennesker med psykiske problemer. Metodene som beskrives, kan også være nyttige supplement til andre former for behandling. Boken er en praksisnær fremstilling av hvordan terapeuten kan veilede klienten i arbeidet med angst, depresjon, personlighetsforaktende problemer og psykotiske symptomer som stemmer og vrangforestillinger. Tiltak for å fremme samarbeidet og løse samarbeidsproblemer er en rød tråd, likeså hvordan man kan forebygge tilbakefall. De kognitive metodene belyses med kliniske vignetter hentet fra den terapeutiske hverdagen.
Den indre samtalen er den første inngående gjennomgang av kognitiv terapi på norsk, en forskningsbasert, dokumentert effektiv tilnærming som har vunnet stor utbredelse i de senere årene.

Forfatter: 

Torkild Berge
Arne Repål