Den narsisistiske kultur

Beskrivelse: 

Den berømte historiker Christopher Lasch har skrevet en perle av en bok.

Han analyserer det amerikanske samfunnets forandringer fra å være et pliktorientert patriakalsk samfunnssystem hvor rollene var sterkt definerte og hvor man hadde respekt for autoriteter til et samfunn styrt av markedskrefter og sterk hedonisme.
Et samfunn som kun er opptatt av selvaktualisering, en selvopptatt narsisistisk kultur som perverterer følelseslivet fordi borgerne kun er opptatt av øyeblikkets nytelse og døde ting. Selv om boken tar sitt utgangspunkt i amerikansk kulur, kan den lett overføres til vårt system i Norge, med stor vekt på det ytre og på materiell levestandard. På et samfunn som ryster i sitt grunnlag. Et system som mer og mer fremmedgjør seg fra følelseslivet og konsentrerer seg mest om nye eventyr, selvaktualisering av egne behov og mindre oppmerksomhet mot omsorg.

Som de fleste bøker som ikke fornærmer intelligensen er denne bok ingen sengelektyre og heller ingen bok for intellektuelt late personer.. Det er en bok som krever meget av leseren. Likevel er det en bok som definerer nye begreper av psykologisk art. Det er en bok for den kresne.

Boken er utgitt på det amerikanske forlaget W.W.Norton Company Inc. i 1978, men kan fås i dansk utgave på biblioteket.
Terje H. Lerøy