Lykkepillen

Beskrivelse: 

- Boken tar opp de forskjellige aspektene ved angst- og depresjonslidelser, så vel som symptomer, behandling, psykososiale og sosiale problemstillinger denne pasientgruppen møter. - Boken er ment som en informasjonskilde for mennesker med angst og depresjon, en håndbok i medikamenter som kan hjelpe, en avmystifisering av medias skrekkpropaganda omkring SSRI eller på folkemunne ”Lykkepiller”.

Boken svarer på de fleste spørsmål man måtte ha om angst og depresjon og behandling av disse lidelsene.
- Personer som selv sliter med angst og depresjon forteller historier om sine liv, sin smerte og sin isolasjon, men også om hva som har hjulpet dem, hvordan de har funnet alternative veier ut av lidelsene eller alternative metoder og veier å leve med lidelsene og allikevel ha et kvalitativt bra liv.
- Men ikke minst forteller personer om deres erfaring ved å bli behandlet med ”Lykkepiller” og forandringene disse medikamentene har gjort for dem, fra isolasjon og invalidisering til funksjon og levbart liv.

    

LITT OM FORFATTERNE
Irene Beyer har fartstid fra Gruppen Bare Angst som gruppeleder og medredaktør av Helseopplysningstiddekriftet ” Bare Angst”. Hun var også en av initiativtakerne til Informasjonssenteret Hieronimus i Bergen.

Dag Oulie er lege/psykiater. Jobber nå som privatpraktiserende psykiater ved Bergen Psykoterapisenter.
Han har tidligere jobbet ved Valen Sjukehus i Kvinnherad samt Sandviken Sykehus i Bergen.
Han har også vært Overlege/koordinator for psykososialt team for flyktninger på Vestlandet.

Eva Rognvik har fra før skrevet bøkene: ” Bare Angst ” Pax Forlag 1987, ”Angstens utganger”, Pax forlag 1996.
Hun har vert medredaktør i helseopplysningstidsskriftet ”Bare Angst”. Samt en av initiativtakerne til ”Gruppen bare Angst 1985-94” & ”Informasjonssenteret Hieronimus”.
Hun er redaktør og forumleder for Hieronimus sine informasjonssider på Solhelse, ” Forum for angst og depresjon,” samt dagarbeider på Informasjonssenteret Hieronimus.

Nå på billigsalg
Vanlig utsalgspris : kr. 298.- Selges gjennom oss for kr. 70.-!!!!!
Porto + eksp.gebyr Kr 10.- kommer i tillegg.

Kan bestilles på følgende telefoner:
55360548, 55560304, 55360699
På e.post:
erognvik@online.no
ibeyer@c2i.net
hinforma@online.no
Eller ved skriftlig henvendelse til:
Rognvik/Beyer, Storetveitveien 31, 5032 Minde

 

Forfatter: 

Irene Beyer
Dag Oulie
Eva Rognvik